Home » Volwassenen

Agenda: Kom naar de activiteiten

19 apr
Gespreksgroep “rouw en Corona”

Welzijn West Betuwe, Geldermalsen

Lees meer
20 apr
Taalcafé

Rode Kruis Gebouw, Geldermalsen

Lees meer
20 apr
Hulppunt Waardenburg

Dorpshuis de Koeldert, Waardenburg

Lees meer
22 apr
Hulppunt Beesd

Klokhuis Beesd, Beesd

Lees meer
26 apr
Gespreksgroep “rouw en Corona”

Welzijn West Betuwe, Geldermalsen

Lees meer
27 apr
Hulppunt Geldermalsen

Welzijn West Betuwe, Geldermalsen

Lees meer
>> Bekijk alle activiteiten

Volwassenen

Welzijn is van én voor iedereen, met daarbij extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Hoewel voor iedereen het begrip welzijn anders kan zijn, beschrijft welzijn het welbevinden van mensen op fysiek, geestelijk en sociaal vlak. Juist de mensen die op een van de drie terreinen hinder ondervinden, mogen op een proactieve houding van de welzijnsorganisatie rekenen.

Investeren in welzijn kenmerkt zich in aandacht voor preventie. Ander kenmerkend punt van welzijnswerk is het oog en de aandacht voor de (sociale) omgeving van de burger, cliënt of kwetsbare. Dit komt tot uiting in het investeren in die omgeving, maar ook in het ondersteunen van burgers en zorgbehoevenden bij het vragen van ondersteuning vanuit de omgeving. Als laatste kenmerkt welzijn zich door het faciliteren van eigen inzet en verantwoordelijkheid. In een mooie beleidsterm als “uitgaan van de eigen kracht” gevangen, beoogt welzijn mensen te ondersteunen om invulling te geven aan hun eigen welzijn en die van hun omgeving. Participatie is hierbij het centrale begrip.

Uitgelicht:

West Betuwe helpt!

Laatste nieuws

Gesprekgroep “Rouw tijdens Corona”
Hoe ga je om met rouw in een tijd dat alles anders is? Iedereen op afstand terwijl je dichtbij zo veel mist. Vier avonden om samen in gesprek te gaan over thema’s als verlies, afscheid nemen en verder gaan

Inspiratiesessie Lokaal Sportakkoord West Betuwe
Deze inspiratiesessie is één van de activiteiten binnen het Sportakkoord West Betuwe. Samen zetten wij ons in om meer inwoners van West Betuwe meer in beweging te laten komen op een manier die past binnen iemands leven. Om dit mogelijk te maken bieden we online inspiratiesessies aan op een vast moment.

Mantelzorg bij Spar in Deil
Spar in Deil over mantelzorg op de werkvloer. Wat kun je als werkgever doen om medewerkers, die ook mantelzorger zijn, te ondersteunen? Deze keer zijn we bij supermarkt Spar in Deil.

De West Betuwse fototocht is gestart!
Ben jij al begonnen aan de West Betuwse fototocht?

Door-geef-geluk
In Tricht gezien en leuk voor de hele gemeente West Betuwe. Maak of koop geluk en geef het door! Knutselen of bakken met spullen die je in huis hebt. Er is genoeg geluk voor iedereen!

Voor organisaties

Of je nu een sportvereniging, Oranjevereniging of muziekvereniging bent, overal leven vragen over de dagelijkse gang van zaken. De meeste vragen kunnen gelukkig zelf worden opgepakt en opgelost. Echter blijven er altijd vraagstukken liggen waar wellicht niet de tijd, kennis of kunde voor in huis is. Hiermee kun je terecht bij Welzijn West Betuwe. De sociaal werkers of buurtsport –en cultuurcoaches gaan samen met jou bekijken wat er nodig is om tot een oplossing te komen!
 

>>> Lees meer