Home » Volwassenen » Mantelzorg

Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn of haar omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg gaat over de extra zorgtaken. Voorbeelden van mantelzorg:

 • Zorgen voor iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, al dan niet aangeboren
 • Zorgen voor mensen met een ernstige of chronische psychische of psychiatrische aandoening. Bijvoorbeeld autisme, verslaving of schizofrenie.
 • Zorgen voor iemand met dementie.

De zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging, zoals wassen en helpen met aankleden en eten. Ook medicijnbeheer en verpleegkundige handelingen worden soms uitgevoerd door mantelzorgers. Net als huishoudelijke ondersteuning. Denk aan koken, schoonmaken, wassen, boodschappen doen. Ook het bijhouden van de administratie en het begeleiden van ziekenhuisbezoeken kan gezien worden als mantelzorg.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:
Mantelzorg overkomt je. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Je kiest voor vrijwilligerswerk Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Vrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Ben jij mantelzorger? Je staat er niet alleen voor. Welzijn West Betuwe kijkt graag met je mee welke hulp je nodig hebt om de zorg te kunnen blijven dragen.
Namens de gemeente West Betuwe reikt Welzijn West Betuwe het mantelzorgcompliment uit aan mantelzorgers in de gemeente. Dit gebeurt rondom en na de week van de mantelzorg in november. Klik hier om het mantelzorgcompliment voor 2020 aan te vragen.

Voor meer informatie of ondersteuning:

Anne van Steijn
Consulent Mantelzorg
Babs Bergs
Consulent Ouderen

Tips voor mantelzorgers

 • Wees open en eerlijk en laat zien als het je teveel is, overschat jezelf niet.
 • Blijf in contact met vrienden, familie of buren. Dat houdt je blik fris en zorgt dat je kunt relativeren of lachen om alle ellende en zorgen.
 • Vraag op tijd hulp aan anderen, hoe concreter hoe beter. Vul niet voor een ander in dat hij of zij het te druk heeft of niet kan helpen. Anderen vinden het vaak fijn om van betekenis te kunnen zijn.
 • Herken stress bij jezelf en de ander: neem afstand om naar je situatie kijken en te ontdekken wat je graag zou willen veranderen en wat je nodig hebt.
 • Maak tijd voor jezelf. Liever dagelijks 5 minuten dan één keer per maand een uur. Blijf een hobby of sport doen, dat maakt dat je ontspant en weer oplaadt.
 • Regel op tijd extra zorg via de gemeente, Welzijn West Betuwe of zorgverzekeraar. Denk ook aan een parkeerkaart voor mindervaliden of vouchers voor huishoudelijke hulp.
 • Maak gebruik van een Persoonsgebonden Budget als dit kan, dit geeft wat extra financiële armslag. Vraag iemand om je hierbij te helpen.
 • Schakel voor praktische zorg hulp in, zodat je weer partner, kind of ouder kunt zijn en oprecht geniet van quality time.

Week van de mantelzorg

De Week van de Mantelzorg staat bij Welzijn West Betuwe weer op de agenda! Van maandag 9 t/m zaterdag 14 november 2020 wordt er zowel gemeente-breed als lokaal extra aandacht gegenereerd worden voor mantelzorg én mantelzorgers.

De Week van de Mantelzorg heeft voorgaande jaren gezorgd voor aandacht voor de brede groep mantelzorgers en hun omgeving. De diversiteit van mantelzorg is door verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht en mantelzorgers geven aan zich gewaardeerd te voelen. Met name de Dag van de Mantelzorg draagt hier aan bij. Tijdens de Week van de Mantelzorg maken diverse partijen tijdens de activiteiten kennis met elkaar en met de verschillende werkvelden en rollen. Werkgevers, politiek, onderwijs, zorgprofessionals, informele zorg, welzijnswerk en de gemeenten ontmoeten elkaar rondom het onderwerp mantelzorg. Kijk op www.weekvandemantelzorg.nl voor meer informatie.

Voorzieningen en ondersteuning voor mantelzorgers

Je staat er niet alleen voor als mantelzorger. Vanuit verschillende hoeken is er advies, hulp en ondersteuning beschikbaar.

De Consulent Mantelzorg

De Consulent Mantelzorg van Welzijn West Betuwe kijkt graag met jou mee welke hulp je nodig hebt om de zorg te kunnen blijven dragen. Denk daarbij aan:

 • Ondersteuning: de Consulent Mantelzorg kan regeltaken van je overnemen. Ze kennen de sociale kaart van hun gemeente en hebben korte lijnen met andere hulpverlenende instanties.
 • Luisterend oor: de Consulent Mantelzorg biedt een luisterend oor. Ze begrijpen waar je het over hebt, in welke situatie je verkeert en kennen veel oplossingen.
 • Informatie en Advies: Er komt vaak veel op je af als mantelzorger, niet alleen de verzorging maar ook regelingen en voorzieningen waar je wellicht minder mee bekend bent. De Consulent Mantelzorg is er voor jou als je aanvullende informatie over een ziekte, over wet- en regelgeving of over zorg in het algemeen wilt.
 • Respijtzorg: samen met jou kan de Consulent Mantelzorg kijken welke zorg je uit handen zou kunnen geven. Ze hebben een uitgebreide pool van vrijwilligers die tijdelijk jouw zorgtaken over kunnen nemen. Dat kan als u griep krijgt, maar bijvoorbeeld ook als je wekelijks een vereniging wilt bezoeken of als je naar een verjaardag wilt waar de zorgvrager niet mee naar toe kan.

Bijeenkomsten

Een aantal keer per jaar organiseren de Consulenten Mantelzorg van Welzijn West Betuwe een mantelzorgsalon over steeds wisselende thema’s. Tevens worden er jaarlijks mantelzorg cursussen en workshops georganiseerd. Deze zijn gratis toegankelijk. Jaarlijks organiseert Welzijn West Betuwe op of rond 10 november de Dag van de Mantelzorg waarop mantelzorgers extra in het zonnetje gezet worden. De Dag is de laatste jaren onderdeel van een hele Week van de Mantelzorg. Naast waardering voor mantelzorgers is het doel hiervan het thema mantelzorg zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en de verbinding te maken tussen diverse organisaties over ondersteuning voor mantelzorgers.

Ondersteuning en waardering vanuit de gemeente

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen, en mee kunnen doen aan de samenleving. Denk bij ondersteuning vanuit de Wmo bijvoorbeeld aan:

 • Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
 • Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die jij verzorgt
 • Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
 • Behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening

Samen én op pad

Samen én op pad is een project dat de combinatie opzoekt tussen kunst, cultuur en welzijn. Het is ontwikkeld omdat we signaleerden dat een mantelzorger die na een periode van intensieve zorg alleen komt te staan, hetzij door definitieve opname, hetzij door overlijden van de persoon waarvoor gezorgd werd, vaak in het zogenaamde zwarte gat valt. Deze mensen kunnen gevoelens ervaren als machteloosheid, schuldgevoelens, verdriet, eenzaamheid, angst of boosheid. Door hen het Samen én op Pad programma aan te bieden, verwachten we dat er weer perspectieven voor hen komen. Perspectieven zoals: emoties voelen/uiten, samen zijn (met lotgenoten), weer genieten van het leven, aandacht te besteden aan ontmoeten, verandering zien in jezelf of in het leven, zich van waarde voelen, even stoppen en opnieuw in het leven stappen met zin.

Dit alles willen we doen door de verschillende zintuigen aan te spreken en kunst en cultuur centraal te stellen tijdens de bijeenkomsten. Het project bestaat uit acht bijeenkomsten van gemiddeld 1,5 uur. Er is afwisseling tussen fysiek en mentaal bezig zijn. Zo gaan we aan de slag met ervaren, openheid, doen, voelen, praten, samen stil zijn, creëren en er gewoon ‘zijn’. Deelnemers gaan op pad in hun leven, in zichzelf en met elkaar! Tijdens het programma gaan we bijvoorbeeld met de groep (die bestaat uit ongeveer 8 personen) samen wandelen, bakken, bezig met theater, een museum bezoeken of beeldende kunst maken.

De inzet van kunst en cultuur geeft grote meerwaarde aan het programma. Interesse of ervaring in dit thema is niet van belang voor de deelnemer. Het is een middel om samen op pad te gaan. Kunst verrijkt de deelnemers om meer open te worden en in te zien dat ze kunnen veranderen, henzelf en/of hun leven. Door het zien van beeldende kunst, praten over kunst en kunst te maken en ervaren worden er persoonlijke verhalen gedeeld en dingen ontdekt over hun eigen persoonlijkheid, de ander en hoe je in het leven kan staan. Kunst en cultuur is het middel om het zogenaamde zwarte gat, te vullen.

Interesse?

Klik hier voor aanmelden.

Ervaringen van deelnemers:
“Van anderen heb ik opgestoken om verdriet toe te laten, maar er niet in te blijven hangen.”
“Ik durf weer los te laten en te genieten. Ik ben weer nieuwsgierig geworden. Ik sta weer open voor de wereld om mij heen, wat een grote verandering is dankzij dit programma.”
“De bijeenkomsten hebben mij innerlijke rust gebracht na een moeilijke periode.”
“De bijeenkomsten hebben mij het besef gegeven dat ik mijzelf niet schuldig hoef te voelen.”
“Ik heb van de groep veel steun en begrip ervaren.”

Meer informatie?

Pieter van der Keur
Sociaal Werker
Nathalie Gerrits - van den Hof
Cultuurcoach