Home » Contact

Neem contact op

Welzijn West Betuwe
Rijksstraatweg 64-005
4191 SG Geldermalsen

T: 0345-573688
info@welzijnwestbetuwe.nl

Lokatie Asperen
Raadhuisplein 3
4147 AN Asperen

T: 0345-616610

Lokatie Waardenburg
De Koeldert 30
4181 CK Waardenburg

T: 0418-652371

ANBI

Stichting Welzijn West Betuwe is een welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Zij richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van de nieuwe gemeente West Betuwe. Het gaat hierbij om het welzijn en welbevinden op psychisch, fysiek en sociaal vlak. Met daarbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbaren in de samenleving. Welzijn West Betuwe doet dit door:

  • de inzet van deskundige medewerkers en vrijwilligers die;
  • werken vanuit een lokale verbondenheid;
  • met een methodologische aanpak;
  • inzetten op het betrekken en activeren van de omgeving.

Daarnaast biedt zij ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van kunst&cultuur en sport&bewegen. Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. Tevens ondersteunt zij vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Welzijn West Betuwe heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de lokale bevolking op het gebied van welzijn en het beleid wordt hierop afgestemd. Welzijn West Betuwe initieert innovatieve projecten om hiermee nieuwe groepen te bereiken en nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn Verhalen tegen Eenzaamheid en Actief op Recept. Het bestuur van Welzijn West Betuwe bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen slechts een vergoeding voor gemaakt kosten. De salariëring van de directeur is conform de CAO Welzijn.

De volledige naam is Stichting Welzijn West Betuwe.

Welzijn West Betuwe is gevestigd op de Rijksstraatweg 64-005 te Geldermalsen. RSIN:858373154. Welzijn West Betuwe is een door de belastingdienst erkende ANBI. Door middel van de links kunt u de jaarverslagen van de rechtsvoorgangers van Welzijn West Betuwe bekijken. Het betreft het financieel en inhoudelijk jaarverslag van WelzijnGeldermalsen 2017 en van  WelzijnNeerijnen 2017, zowel inhoudelijk als financieel en het beleidsplan 2016 – 2020 van Welzijn West Betuwe.

Beleidsvisie 2016-2020
Jaarrekening 2017 en beoordelingsverklaring
Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2017