Home » Nieuws

Tafeltje-Dekje

Een warme maaltijd thuisbezorgd. Mensen die zelf voor de maaltijden kiezen vinden het vooral makkelijk en lekker. De energie van koken kan in andere dingen die nog leuker zijn en de maaltijd is gezond. Veel mantelzorgers bestellen de maaltijden voor degene voor wie ze zorgen. De warme maaltijd rond het middaguur geeft ritme, er is persoonlijk contact, sociale controle en natuurlijk is de maaltijd afgestemd op de behoeften van de cliënt.

Lees verder

Koningsspelen 2021

Op vrijdag 23 april 2021 vinden de landelijke Koningsspelen plaats. Ondanks de coronamaatregelen, willen we er toch een top feestje van maken!

Lees verder

Gesprekgroep “Rouw tijdens Corona”

Hoe ga je om met rouw in een tijd dat alles anders is? Iedereen op afstand terwijl je dichtbij zo veel mist. Vier avonden om samen in gesprek te gaan over thema’s als verlies, afscheid nemen en verder gaan

Lees verder

ParticiPeer

Wie kan er beter bedenken wat jongeren nodig hebben dan jongeren zelf? Doe mee en zet je plannen om in actie. Je krijgt 500 euro budget!

Lees verder

Inspiratiesessie Lokaal Sportakkoord West Betuwe

Deze inspiratiesessie is één van de activiteiten binnen het Sportakkoord West Betuwe. Samen zetten wij ons in om meer inwoners van West Betuwe meer in beweging te laten komen op een manier die past binnen iemands leven. Om dit mogelijk te maken bieden we online inspiratiesessies aan op een vast moment.

Lees verder