Home » Volwassenen » Hulp en ondersteuning

Samen sta je sterker

Zo nu en dan kan je wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld bij klusjes, het indelen van je dag, de administratie of het doen van boodschappen. Misschien zoek je wel iemand die zo nu en dan een kopje koffie komt drinken of iemand die met jou mee kan naar de dokter. De vrijwilligers van Welzijn West Betuwe kunnen je hiermee vaak helpen.

Hulppunten

Een goede administratie thuis is belangrijk: het geeft rust en overzicht. Vind jij het lastig om een goed georganiseerde administratie op te zetten of bij te houden, dan bieden de vrijwilligers van Welzijn West Betuwe jou graag hulp. Je kunt langskomen op een hulppunt en dan maken we een plan. De ondersteuning is er ook voor het invullen van formulieren of het aanvragen van voorzieningen en toeslagen waar jij (mogelijk) recht op hebt. De vrijwilligers van Welzijn West Betuwe bieden bijvoorbeeld hulp bij:

  • het aanbrengen van structuur bij inkomsten en uitgaven
  • algemene voorlichting over (financiële) voorzieningen
  • kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
  • aanvragen van uitkeringen
  • uitleg over brieven van officiële instanties
  • het bellen met instanties n.a.v. brieven/formulieren
  • DigiD aanvragen

Voedselbank

Welzijn West Betuwe heeft in de Pluk in Geldermalsen een uitgiftepunt van Voedselbank Rivierenland. Een voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp aan mensen die financieel niet rond kunnen komen. Klik hier voor meer info.

Sam&

In de gemeente West Betuwe zijn een Jeugdfonds sport & cultuur, een Jeugdzwemfonds, Stichting Leergeld en andere minimaregelingen actief. Deze fondsen maken het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging, mee kunnen met schoolreisjes of een verjaardagscadeau krijgen. Op onze Sam&-pagina lees je meer.

Steunouder West Betuwe

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Wanneer thuis stressvolle situaties zijn dan kan het helpen wanneer kinderen af en toe een dagdeel bij een ander gezin kunnen spelen. Meer informatie vind je op onze steunouder-pagina.

Ouder-kind café West Betuwe

Heb je kinderen tussen de 0-4 jaar en wil je samen leuke dingen doen, nieuwe mensen leren kennen en opvoedtips delen met andere ouders? Kom dan naar het ouder-kind café! Wij zorgen voor koffie, thee en speelgoed. Deelname is gratis. De ouder-kind cafés zijn in Geldermalsen, Asperen en Herwijnen. De data vind je in onze agenda.

Sociale raadsvrouw

Bewoners van West Betuwe kunnen bij de sociale raadsvrouw terecht met sociaal juridische vragen. Heb je vragen over bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen? Kom dan langs bij de sociaal raadsvrouw van Welzijn West Betuwe. Zij geeft advies en hulp. Een gesprek is gratis en vertrouwelijk.

Statushouders in West Betuwe

Vanaf 1 mei 2023 is de begeleiding en inburgering van statushouders bij Welzijn West Betuwe neergelegd. We hebben een routekaart inburgering vormgegeven, waarin staat omschreven hoe de begeleiding bij inburgeren van statushouders vanaf 1 mei 2023 verloopt. De coachstatushouders van Welzijn West Betuwe vormen de spin in het web. Zij doen dit niet alleen, vrijwilligers, taalmaatjes, buurtgenoten en samenwerkingspartners zoals de kerken, Integreren doe je Samen! en lokale initiatieven spelen een belangrijke rol. Wanneer nodig is er een doorverwijzing richting Team Sociaal van de gemeente.  Er wordt niet gewerkt met een standaard aanpak of begeleiding. Per statushouder wordt gekeken wat nodig is en een persoonlijk Plan inburgering Participatie opgesteld (PIP).

 

Contact

Secretaris bij stichting Liniewacht
Welzijn West Betuwe
Algemeen

Heb je een vraag, neem dan contact op met de sociaal werker in jouw kern. Zij weten wie je verder kan helpen.