Vacatures

Welzijn West Betuwe voert het welzijnswerk uit in de gemeente West Betuwe. Welzijn West Betuwe is een brede welzijnsorganisatie die kerngericht werkt en diverse werkvelden in huis heeft zoals mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, vrijwilligersondersteuning en jeugdwerk. Bij alles staat betrokkenheid en aanwezigheid binnen de kernen voorop. In totaal werken er 32 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers verdeeld over 26 kernen voor Welzijn West Betuwe.

Welzijn West Betuwe zoekt:

Een Consulent Ouderen voor 24 tot 36 uur per week

Als Consulent Ouderen ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten die gemeentebreed plaatsvinden. Je biedt in samenwerking met de sociaal werkers en coaches ondersteuning aan individuele ouderen die zelfstandig wonen in de gemeente West Betuwe. De sociaal werkers zijn je ogen en oren in de dorpen en kernen. Je bent open en toegankelijk voor de bewoners, burgerinitiatieven, ketenpartners en samenwerkingsorganisaties. Je bouwt een netwerk op onder de Poh’s, organiseert bijeenkomsten voor ouderen, ondersteunt het Odensehuis West Betuwe en organiseert tweejaarlijks de ouderendag van de West Betuwe JAM.

Het doel van de functie is het bevorderen van zelfredzaamheid, burgerparticipatie en sociale samenhang voor ouderen in de kernen van West Betuwe. Eropaf gaan, vraaggericht werken en uitgaan van de eigen kracht van ouderen zijn dan ook kernbegrippen voor jou. Je hebt een belangrijke rol in het nemen van initiatieven gericht op ouderen. Je zet je kennis en expertise in om een brug te slaan tussen de ouderen en diverse zorg- en hulpverleners.

De volledige vacature voor consulent ouderen vind je hier.

Een sociaal werker (m/v) voor minimaal 24 uur per week
voor gebied Geldermalsen/Meteren

Als Sociaal Werker ben je veelvuldig aanwezig in de dorpen en kernen, je bent open en toegankelijk voor de bewoners, burgerinitiatieven, ketenpartners en samenwerkingsorganisaties. Naast het kerngericht werken is een onderdeel van de werkzaamheden het organiseren van vrijwillige hulp en het ondersteunen of toeleiden naar voorliggende voorzieningen van kwetsbare inwoners. Zo is de ondersteuning aan vluchtelingen uit de Oekraïne en de begeleiding van statushouders momenteel onderdeel van het werk.

Het doel van de functie is het bevorderen van zelfredzaamheid, burgerparticipatie en sociale samenhang. Eropaf gaan, vraaggericht werken en uitgaan van de eigen kracht van burgers zijn dan ook kernbegrippen voor jou.

De volledige vacature voor sociaal werker vind je hier.

Solliciteren kan tot en met 30 juli 2023

Meer informatie?

Marco van Westerlaak
Directeur-bestuurder