Kunst op maat

Scholen kunnen een (lokale) kunstenaar of cultuuraanbieder aanvragen via ‘Kunst op maat’. De cultuurcoaches hebben een groot netwerk van cultuurmakers en schakelen dit graag in voor scholen. Er is via Kunst op maat voor elke school budget beschikbaar waarmee de aanbieders (deels) betaald kunnen worden.

Lees in het Cultuurmagazine voor basisscholen in West Betuwe wat er allemaal mogelijk is! Er is veel aanbod voor scholen en met dit jaarlijkse tijdschrift willen we cultuuraanbieders uit de gemeente een podium bieden.
Meer informatie of een les aanvragen kan door te mailen naar cultuurcoach@welzijnwestbetuwe.nl. Een aantal voorbeelden uit het magazine:

 • beeldende kunst (striptekenen, schilderen)
 • muziek (lokale muziekvereniging, van toeten en blazen, zingen)
 • dans (jazz/show, urban, muziek en beweging)
 • theater (musical, expressie, voorstelling op school)
 • literatuur (Gorgelmormels, schilderen met woorden)
 • multimedia (podcast maken, fotografie, film)
 • cultureel erfgoed (fortenbezoek, Stolpersteine Herwijnen, vloedschurenroute, Rhijn de Reus, WOII & Vliegeniersmuseum)

De cultuurcoaches kunnen ook bemiddelen naar nieuw aanbod of andere doelgroepen. Zij zorgen dan samen met de aanbieder dat de lessen zo goed mogelijk aansluiten op de leerdoelen van het basisonderwijs. Daarnaast zoeken zij verbindingen met andere doelgroepen waarbij kunst en cultuur het middel is, bijvoorbeeld het project ‘Jongeren portretteren ouderen’.

Kunst- en cultuurmateriaal lenen of huren

Binnen Welzijn West Betuwe maken de cultuurcoaches tijdens de kunst- en cultuuractiviteiten die uitgezet worden in de gemeente West Betuwe gebruik van uiteenlopende kunst- en cultuurmaterialen. Deze materialen kunnen ook door jou geleend en gebruikt worden. Neem gerust een kijkje in onze lijst van kunst- en cultuurmateriaal.

Wil je materiaal lenen of huren? Wil je eventueel begeleiding tijdens de inzet van het kunst- en cultuurmateriaal? Neem dan contact op met de cultuurcoaches om de mogelijkheden te bespreken!

De diepte in

Ieder schooljaar wordt er één gezamenlijk en twee ICC overleggen per ambitieniveau gehouden. Hier wordt inspiratie opgedaan, maar ook gekeken naar de projecten die lopen. Eens per twee jaar worden er op iedere school cultuureducatiegesprekken gevoerd. De cultuurcoach kan ondersteunen in het cultuurbeleid binnen de school om bij te dragen aan de kwaliteit en cultuureducatie een belangrijke positie te geven binnen het curriculum.

Home » Cultuureducatie

Cultuureducatie in West Betuwe

Het onderwijs is bij uitstek een plek om kinderen met cultuur te bereiken. In deze veranderende maatschappij wordt aan creatief denken en handelen een grote waarde toegekend. Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vergroot het cultureel en historisch besef en geeft mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij.
Om de cultuureducatie een stevige plaats binnen het basisonderwijs te geven hebben de gemeente, de bestuurders van alle basisscholen en Welzijn West Betuwe het Convenant Cultuureducatie 2020 – 2023 ondertekend. Hierin zijn gezamenlijke afspraken gemaakt de gemeente West Betuwe, alle basisscholen en Welzijn West Betuwe.

De cultuurcoach vervult een verbindende rol in de driehoek tussen de gemeente, basisscholen en de lokale kunst- en cultuursector. De cultuurcoach staat met het ene been in de wereld van cultuur en met het andere in het onderwijs. Daardoor weten ze wat mogelijk is en wat werkt in beide werelden. Omdat niet elke school dezelfde ambitie heeft met cultuureducatie, wordt er gewerkt met een drietal ambitieniveaus. De niveaus zijn hieronder uitgewerkt:

Kennismaken

Dit is het basisaanbod dat op elke school aanwezig is. De cultuurcoaches geven jaarlijks uitvoering aan het kunstmenu, hier doen alle scholen aan mee. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Open Monumenten Klassenweek, Kinderboekenweek en het buitenschools aanbod binnen de school.

 • Kunstmenu
  Het kunstmenu is een aanbod dat collectief ingekocht wordt door de cultuurcoaches. Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om kennis te maken met beeldend, muziek, dans, theater, cultuur/literatuur, multimedia en erfgoed. Elk jaar worden er twee disciplines per schooljaar gekozen. Voor een deel van de groepen op de scholen wordt een kunstenaar ingezet, voor een deel geeft de cultuurcoach invulling en voor een deel is de school zelf verantwoordelijk voor de invulling. Alle scholen leggen een vast bedrag van €4,- per leerling in.
 • Jaarlijkse projecten
  Elk jaar worden er projecten door de cultuurcoaches georganiseerd. De Open Monumenten Klassenweek en de Kinderboekenweek zijn twee projecten waar elk jaar een nieuw aanbod voor wordt verzorgd.
 • ICC ondersteuning
  Ieder schooljaar wordt er een gezamenlijk ICC overleg gehouden en twee ICC overleggen per ambitieniveau gehouden. Hierin wordt inspiratie opgedaan, maar ook gekeken naar de projecten die lopen. Eens per twee jaar worden er op iedere school cultuureducatiegesprekken gevoerd.
 • Buitenschoolse activiteiten
  Wanneer wenselijk, worden er buitenschoolse activiteiten op de scholen georganiseerd. Dat kan met een externe kunstenaar of door de cultuurcoach. Er wordt wel ondersteuning in de promotie en rondom de aanmeldingen verwacht van de school.

Aanpakken

Scholen binnen dit niveau geven kunst en cultuur een meer belangrijke plek binnen de school. Zij maken gebruik van de mogelijkheden binnen niveau ‘Kennismaken’, maar willen de kwaliteit van de cultuureducatie professionaliseren. Binnen dit niveau is er daarom de mogelijkheid om masterclasses op diverse thema’s voor leraren af te nemen en daarnaast ligt er de mogelijkheid om Kunst op Maat af te nemen. Ook kan de cultuurcoach ondersteunen in het cultuurbeleid binnen de school om bij te dragen aan de kwaliteit en cultuureducatie een belangrijke plek te geven binnen het curriculum.

Verankeren

Scholen binnen dit niveau gebruiken externe subsidie. Welzijn West Betuwe is het cultuurpunt in gemeente West Betuwe en helpt bij het opzetten en (inhoudelijk) begeleiden van bijvoorbeeld CmK 2021-2024. Hiermee kun je met extra financiering kunst en cultuur een stevigere plek geven binnen de school. Vanzelfsprekend zijn ‘Kennismaken’ en ‘Aanpakken’ ook onderdeel van de cultuureducatie op deze scholen.

Kom in contact met de cultuurcoaches!

Linda Maaskant
Projectleider/cultuurmakelaar
Nathalie Gerrits - van den Hof
Cultuurcoach
Daniëlle Corbijn
Cultuurcoach