Home » Sam&

Sam&

Sam& West Betuwe zorgt dat alle kinderen in West Betuwe kunnen meedoen

Schoolreisjes, sporten, muziekles. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Daarom is er Sam& voor alle kinderen in West Betuwe.

Wat is Sam&?

Sam& is het samenwerkingsverband tussen stichting Leergeld West Betuwe, Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen bereiken we meer kinderen die in armoede leven. Bij Sam& kunnen ouders, verzorgers en intermediairs terecht voor voorzieningen op het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag en vrije tijd. Dankzij Sam& kunnen alle kinderen meedoen!

Hoe doet Sam& dat?

Door het bundelen van (alle) voorzieningen m.b.t. armoedebestrijding binnen een gemeente op www.samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders en intermediairs nu in één keer gemakkelijk aanvragen doen voor één of meerdere kinderen voor één of meerdere voorzieningen. Sam& is een samenwerking tussen bovengenoemde partijen en een aanvulling op bestaande regelingen. Dat houdt in dat u ook altijd nog direct contact kunt hebben met St. Leergeld West Betuwe en het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente West Betuwe.

Aanvragen

Ben of ken jij iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of verwijs dan naar www.samenvoorallekinderen.nl.

Deze regeling is speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 17 jaar en een laag inkomen. Niet alleen voor opvoeders met een bijstandsuitkering, maar iedereen met een laag inkomen, ook zzp’ers komen in aanmerking.

Voor meer informatie of het vinden van de juiste intermediair:

Stijn Brokx
Coördinator cultuur -en buurtsportcoaches/Consulent Sport en Bewegen