Coach statushouders (24u) en sociaal werker (32u)

Je kunt niet meer solliciteren voor deze functies. Houd onze website in de gaten voor nieuwe vacatures.

Welzijn West Betuwe voert het welzijnswerk uit in de gemeente West Betuwe. Welzijn West Betuwe is een brede welzijnsorganisatie die kerngericht werkt en diverse werkvelden in huis heeft zoals mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, vrijwilligersondersteuning en jeugdwerk. Bij alles staat betrokkenheid en aanwezigheid binnen de kernen voorop. In totaal werken er 32 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers verdeeld over 26 kernen voor Welzijn West Betuwe.

Welzijn West Betuwe zoekt:

Een coach statushouders (m/v) voor minimaal 24 uur per week

Als coach statushouders ben je het eerste aanspreekpunt voor statushouders en asielzoekers in West Betuwe. Je helpt hen bij het invullen van formulieren, het eerste contact met de omgeving en kennismaking met lokale organisaties. Je bent makkelijk in de omgang, schuwt niet om initiatief te nemen en weet mensen met elkaar te verbinden. In deze functie heb je veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en we zoeken dan ook iemand die zelfstandig te werk kan gaan, maar tegelijkertijd een goed gevoel voor samenwerken heeft.

De volledige vacature voor coach statushouders lees je hier.

Een sociaal werker (m/v) voor ±32 uur per week

Welzijn West Betuwe werkt kerngericht met daarbij extra aandacht voor kwetsbare inwoners. Als sociaal werker ben je veelvuldig aanwezig in de dorpen en kernen, je bent open en toegankelijk voor bewoners, burgerinitiatieven, ketenpartners en samenwerkingsorganisaties. Naast het kerngericht werken is een groot onderdeel van de werkzaamheden het organiseren van vrijwillige hulp en het ondersteunen van kwetsbare inwoners. Zo is de ondersteuning aan vluchtelingen uit de Oekraïne en de begeleiding van statushouders momenteel onderdeel van het werk.
Het doel van de functie is het bevorderen van zelfredzaamheid, burgerparticipatie en sociale samenhang. Eropaf gaan, vraaggericht werken en uitgaan van de eigen kracht van burgers zijn dan ook kernbegrippen voor jou.

De volledige vacature voor sociaal werker vind je hier.

Alle informatie vind je bij bovenstaande links. Solliciteren kan tot en met 30 april 2023

Meer informatie?

Marco van Westerlaak
Directeur-bestuurder