Home » Jong & Meer

Young Leaders training

Young leaders is een training voor jongeren tussen de 12 en 30  jaar oud.

Welzijn West Betuwe geeft en begeleidt de training in de gemeente. De training bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten waarin je leert op jezelf en jouw toekomst te reflecteren en kunt ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn. We gaan gezamenlijk door jouw leerpad. Zo activeren we je om jouw kwaliteiten in te zetten voor je omgeving. Dat alles maakt jou een echte Young Leader. De trainers van Welzijn West Betuwe geven de training zowel online als fysiek. Onze ervaring leert dat het volgen van dit programma op een positieve manier bijdraagt aan jouw persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Young Leaders bestaat uit twee delen: training en activiteiten. In het trainingsgedeelte word je uitgedaagd om je te verdiepen in je eigen kwaliteiten en de manier waarop je deze kunt inzetten in jouw dagelijks leven en voor jouw buurt. Ook versterk je jouw vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens de training bedenkt de groep één of meerdere plannen voor het organiseren van een sociale activiteit. Hierbij kan je denken aan een buurtfeest voor jong en oud, een sporttoernooi, een jongerendebat of bijvoorbeeld een inzameling voor een goed doel. Je kiest zelf wat je in jouw buurt wil ondernemen. Zo zijn er in andere gemeenten bijvoorbeeld groepen die een promofilm over hun dorp hebben gemaakt en zijn er acties opgezet om een plein op te knappen. Ook gaan we in dit gedeelte alvast van start met de uitwerking van de sociale activiteit door een werkplan en een begroting te maken. In het activiteitendeel ga je, met ondersteuning van een coach, deze plannen waarmaken. Ter ondersteuning is er per project €500 beschikbaar om het idee ook werkelijk te kunnen realiseren.

Steeds meer jongeren zijn werkloos. Bij het vinden van werk is het belangrijk om te weten wie je bent en wat je wil. Bij Young Leaders is er dan ook meer te halen dan alleen een leuk project voor je buurt. Na afronding van de training ontvang je een certificaat dat erg mooi staat op jouw cv en zeker helpt bij het vinden van een baan of stageplaats.

Wie kan meedoen? De training van 8 tot 10 bijeenkomsten is geschikt voor alle jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Denk aan jongeren die naast school of werk nog tijd over hebben voor extra training. Ook jongeren die niet weten welke studie ze willen gaan doen, even helemaal geen opleiding volgen of die na het behalen van hun diploma niet meteen de baan van hun dromen hebben gevonden zijn welkom. Opgeven kan als groep of individueel. Deelname aan Young Leaders is gratis. Data, locatie en tijdstip zijn in overleg en afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Maatschappelijke diensttijd: Jong & Meer

In 2018 is Jong & Meer 1.0 met veel energie en enthousiasme op vijf locaties in Gelderland gestart met een volledig participatieve proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd. Spectrum Elan en Kuseema betrokken bij het uitvoeren van hun plan omtrent de maatschappelijke diensttijd diverse partijen, waaronder Welzijn West Betuwe.

Succesfactoren waren de eigen regie van de jongeren, intensieve samenwerking met lokale partners, positieve invloed van ‘peers’, toename naamsbekendheid maatschappelijke diensttijd en een nieuwe houding van jongerenwerkers ten opzichte van jongeren. Wat we tot nu toe geleerd hebben? Er is bij participatief werken behoefte aan kaders en structuur.

In West Betuwe zijn diverse leuke projecten opgezet zoals: een dorpshuisfeest voor jongeren in Heukelum, volledig georganiseerd door jongeren. Daarnaast is er een FIFA-toernooi gehouden op twee voetbalclubs, waarna een finaledag werd gehouden waar E-sports centraal stond.

In 2020 is de samenwerking voortgezet met Welzijn West Betuwe, Stichting Welzijn Lochem en Wiel Elburg. Nieuwe samenwerking gaan we aan met Solidez (Wageningen) en Update (Arnhem). Deze organisaties staan dicht naast jongeren, hebben een sterk netwerk en staan open voor participatief werken. Jong & Meer 2.0 is geboren. Binnen Jong & Meer 2.0 staat de Young Leader training van Noorda&co centraal, binnen deze training leren jongeren organiseren, reflecteren en samenwerken. Beter presenteren en bepalen hoe je je invloed kunt vergroten.

www.doemeemetmdt.nl

Ambassadeurs

Binnen Jong en Meer 2.0 wordt er gebruik gemaakt van ambassadeurs om in te zetten bij werving. De ambassadeurs hebben hebben oog voor jongeren die kunnen deelnemen aan Jong en Meer 2.0. De groep ambassadeurs hebben korte lijntjes met de jongeren, waardoor ze snel kunnen schakelen en ook op kleine (gerichte) groepen de Young Leaders training kan worden toegepast.
Voorbeelden van ambassadeurs kunnen zijn: gezondheidsmakelaar, gemeente, lokale jongerenwerkers, leerplichtambtenaar etc.

Momenteel zijn ROC Rivor en Connected2Jeugd al aangesloten als ambassadeur van het project. Connected2Jeugd is een jongerenwerkorganisatie met veel ervaring in West Betuwe. Zij gaan een rol vervullen in het werven en begeleiden van jongeren. ROC Rivor maakt als onderwijsinstelling binnen diverse opleidingen gebruik van de Young Leaders trainingen. “Op deze manier kunnen we de leerlingen van de ‘echte’ praktijk laten proeven.”

     

Wil je ook ambassadeur worden? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie: