Veilig ouder worden

Op 30 mei is in het bijzijn van Wethouder Jan de Geus van Sociale Zaken het convenant Lokale Alliantie “Veilig Ouder Worden” West Betuwe ondertekend door veel verschillende partijen waaronder financiële dienstverleners, zorgorganisaties en woningcorporaties.

Als Aandachtfunctionaris Huiselijk geweld binnen Welzijn West Betuwe is Pieter van der Keur vanaf de eerste gedachte aan de lokale alliantie betrokken geweest bij het samenstellen van het convenant en het enthousiast krijgen van de diverse betrokken partijen.

Binnen de werkgroep is er bewust voor gekozen om financieel misbruik als eerste speerpunt te nemen. In een vervolg hierop zal de aandacht uitgebreid worden naar andere vormen van mishandeling.
De aandachtfunctionaris heeft als taak de aandacht op het huiselijk geweld en dan vooral de opsporing hiervan scherp te houden, informatie te verstrekken en gesprekspartner van collega’s te zijn.

Meer informatie?

Pieter van der Keur
Sociaal werker