Positieve gezondheid

Gezond zijn is meer dan ‘niet ziek’ zijn. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies.

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en de verschillende dimensies hiervan zijn altijd al het uitgangspunt bij Welzijn West Betuwe. We gaan samen met inwoners aan de slag op het leefgebied waar mensen op in beweging willen komen. De training heeft meer handvaten gegeven om ook met groepen en organisaties aan de slag te gaan. Maar liefst 21 medewerkers van Welzijn West Betuwe hebben de cursus gevolgd en succesvol afgerond!

Heb jij al kennis gemaakt met het spinnenweb van positieve gezondheid? Hoe heeft “meedoen” invloed op jouw “sociale contacten” en hoe belangrijk is “zingeving” voor jou? Op de website van het Institute for Positive Health kan je jouw eigen vragenlijst invullen.

Meer informatie?

Sandra de Kock
Algemeen coördinator