Home » Nieuws » Jeugd » Ondertekening Sportakkoord West Betuwe

Welzijn West Betuwe ondertekent Sportakkoord West Betuwe

Welzijn West Betuwe heeft het Sportakkoord West Betuwe ondertekend. Het Sportakkoord West Betuwe werd gesloten in navolging van het Nationaal Sportakkoord. Méér mensen méér in beweging laten komen. Dat is het hoofddoel van het Sportakkoord West Betuwe.

Op een passende manier in beweging

De ondertekenaars van het Sportakkoord willen inspelen op de veranderende behoeften en ontwikkelingen in onze samenleving. Sportformateur Gillian Franje vertelt: ‘Zij zetten zich in om meer mensen in beweging te laten komen. Op een manier die past in iemands leven. Deze gezamenlijke ambitie is verwoord in het sportakkoord. Tot en met 2022 gaan we aan de slag om deze ambitie in de praktijk te brengen met verschillende projecten. Ook bedrijven in West Betuwe dragen met gezonde en fitte medewerkers bij aan deze ambitie.’

Sport- en beweegaanbieders die ook willen meehelpen om meer mensen in beweging te brengen, nemen contact op met Sportformateur Gillian Franje via 06-52848235.