Home » Mantelzorg werkt

Mantelzorg op de werkvloer

Een op de 4 medewerkers heeft taken als mantelzorger. Dit betekent dat hun werk er aan het einde van de werkdag niet op zit. Ze gaan na het werk verder met andere taken die ze niet kunnen laten liggen. Het is geen keuze om het niet te doen, mantelzorg is immers geen vrijwilligerswerk. Deze medewerkers zorgen langdurig of intensief voor familie, buren of een vriend.

Voorkom uitval bij mantelzorgers

Werknemers vinden het vaak lastig mantelzorgtaken bespreekbaar te maken. Ook wanneer de taken  moeilijk zijn te combineren met taken en regels vanuit werkgever. Er kunnen fysieke en psychische klachten ontstaan en werk/mantelzorgbalans komt onder druk te staan. In sommige gevallen melden werknemers zich ziek of is er steeds vaker sprake van verzuim.  Hoe kun je dit voorkomen?

Belangrijk is om mantelzorgtaken bespreekbaar te maken. Sommige bedrijven kiezen ervoor mantelzorg een vast onderdeel van beoordeling/functioneringsgesprek te maken. Welke taken verantwoordelijkheden heb je naast je werk en hoe kunnen we je ondersteunen de balans te bewaken.

Werknemers zijn vaak terughoudend in delen van zorgtaken omdat ze bang zijn dat het tegen ze gebruikt wordt. Werkgevers geven, wanneer situatie voor werknemen onhoudbaar is geworden en er sprake is van uitval, vaak aan dat ze graag eerder betrokken waren om zo in gesprek een oplossing te bedenken.

Uit onderzoek van Werk&Mantelzorg in 2019 bleek dat 42% van de mantelzorgers zijn of haar leidinggevende niet op de hoogte brengt. Terwijl 93% van de leidinggevende aangeeft open te staan voor een gesprek over de mogelijkheden om mantelzorg met werkzaamheden te combineren.

Welzijn West Betuwe heeft het Certificaat mantelzorgvriendelijke organisatie. Wil jij ook aan de slag en een mantelzorgvriendelijke organisatie worden? Wij denken graag met je mee.

Voor meer informatie

Anne van Steijn
Consulent mantelzorg