Iedereen doet mee!

Internationaal, landelijk en af en toe heel lokaal wordt gediscussieerd over het verplichten van vaccinatie. Een dansschool in Utrecht heeft hier de landelijke pers mee gehaald en verenigingen in Friesland worstelen er volgens de NOS-site ook mee. Zo af en toe komt deze discussie ook bij onze activiteiten naar boven. Daarom is het goed om het uitgangspunt van Welzijn West Betuwe te delen. Geheel in lijn met het welzijnswerk waarin juist iedereen mee moet kunnen doen willen we geen mensen uitsluiten op basis van wel of niet gevaccineerd. Dit geldt ook voor activiteiten die uit naam van Welzijn West Betuwe plaatsvinden en zeer zelfstandig draaien.

Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen eisen gesteld mogen worden. De landelijk of lokale afspraken en regels rondom de corona-maatregelen blijven gelden zolang deze van toepassing zijn. Als iemand zich daar niet aan houdt kan dit een reden zijn om iemand uit te sluiten van een activiteit.  En zo is het ook denkbaar om bijvoorbeeld wel een negatieve test te verlangen bij een bepaalde activiteit, of om zelftesten te bevorderen. We volgende hierin de lijn en afspraken die landelijk en lokaal gelden. Wel of niet gevaccineerd is daarin geen criterium. Laten we dat ook zo houden. Dan is voor iedereen duidelijk welke richtlijn er gevolgd wordt, laten we iedereen in zijn/ haar waarde en bovenal blijft het welzijnswerk die warme open plek voor iedereen.
Bij vragen, behoefte aan overleg of onduidelijkheid neem dan contact op met je contactpersoon bij Welzijn West Betuwe. Laten we vooral met elkaar genieten van de gezelligheid en de vrijheden die we zo lang hebben moet missen.