De ICC-markt opent culturele jaar van de basisscholen

Op iedere basisschool in West Betuwe is er minimaal één leerkracht die de taak heeft om het kunst- en cultuuronderwijs op school te faciliteren. Deze leerkracht zorgt ervoor dat ieder kind op zijn/haar school de kans krijgt om zich op kunstzinnig gebied te ontplooien. Dat ieder kind kan ervaren hoe mooi het lokale culturele aanbod is. Dat er een molen of kerk bezocht wordt. Dat er een muziekdocent komt lesgeven. Dat drama op het lesprogramma staat. Heb je als leerkracht deze taak? Dan ben je de Interne Cultuur Coördinator (ICC’er) van je school.
Op woensdag 13 september 2023 kwamen alle Interne Cultuur Coördinatoren bij elkaar in dorpshuis De Poort in Herwijnen. Naast een kort plenair gedeelte waarbij de nieuwste nieuwtjes op kunst- en cultuurgebied werden gedeeld, was er een markt waarbij de ICC’ers kennis konden maken met diverse kunstenaars en cultuurmakers, met in hun achterhoofd de vraag: ‘Is dit iets of iemand voor mijn school, voor onze leerlingen?’.
De cultuurcoaches hebben deze ICC-markt georganiseerd, om de ICC’ers te ondersteunen in de uitvoering van hun taak. Op deze markt werd ook het nieuwe Cultuurmagazine uitgereikt door directeur-bestuurder van Welzijn West Betuwe Marco van Westerlaak. Dit magazine staat tjokvol lokaal kunst- en cultuuraanbod. Niet alleen voor de basisscholen, maar ook voor middelbare scholen en andere doelgroepen!
Wil jij ook zo’n Cultuurmagazine? Kom er gratis één halen in de Pluk, daar liggen ze voor het oprapen!

Meer informatie?