Home » Hulp bij invullen belastingaangifte

Hulp invullen belasting aanslag

Welzijn West Betuwe organiseert met behulp van belastingconsulenten van de ouderenbonden PCOB/KBO  ook dit jaar de mogelijkheid om de belastingaangifte te verzorgen voor mensen van 65 jaar en ouder.

Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige aangiften over 2022 met een inkomensgrens voor een alleenstaande van maximaal € 35.000,00 en voor gehuwden/samenwonenden van € 50.000,00. Deze dienstverlening wordt aangeboden op de vrijdagen 10, 17 en 24 maart van 9.00 tot 17.00 uur in het kantoor van Welzijn West Betuwe in De Pluk te Geldermalsen. Op donderdag 9 maart is er in het dorpshuis De Krakeling in Heukelum de mogelijkheid om belastingaangifte in te vullen.

De belastingconsulenten en vrijwilligers hebben de plicht tot geheimhouding en de cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

Inwoners die gebruik willen maken van deze service moeten de volgende documenten meenemen:

  • Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de jaaropgaven van SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2022
  • Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ beschikking van de gemeente met als peildatum 1 januari 2022 en de opgave van de hypotheekverstrekker over 2022
  • De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2022 van bank- en beleggingsrekeningen over 2022
  • Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte
  • Bewijsstukken van gedane giften
  • De aangifte van 2021

Wie gebruik wil maken van deze belastingservice op één van de bovengenoemde data, kan zich op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch aanmelden bij Welzijn West Betuwe, tel. 0345-573688. In verband met de aan te vragen machtiging kan aanmelden tot 14 dagen voor de zittingsdag.

 

Meer informatie

-
Ineke van Hazendonk
Secretariaat / Consulent vrijwilligers en participatie