Home » Hulp invullen belastingaanslag

Hulp invullen belasting aanslag

Welzijn West Betuwe organiseert met behulp van belastingconsulenten van de ouderenbonden PCOB en KBO ook dit jaar de mogelijkheid om de belastingaangifte te verzorgen voor mensen van 65 jaar en ouder.

Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige aangiften over 2019 met een inkomensgrens voor een alleenstaande van maximaal € 35.000,00 en voor gehuwden/samenwonenden van € 50.000,00. Deze dienstverlening wordt aangeboden op 6 en 13 maart van 9.00 tot 16.00 uur in “De Pluk” te Geldermalsen.
De belastingconsulent heeft de plicht tot geheimhouding en de cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

Inwoners die gebruik willen maken van deze service moeten de volgende documenten meenemen:

  • Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de jaaropgaven van SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2019
  • Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ beschikking van de gemeente met als peildatum 1 januari 2019 en de opgave van de hypotheekverstrekker over 2019
  • De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2019 van bank- en beleggingsrekeningen over 2019
  • Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte
  • Bewijsstukken van gedane giften
  • De aangifte van 2018

Wie gebruik wil maken van deze belastingservice op één van de bovengenoemde data, kan zich op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch aanmelden bij Welzijn West Betuwe, tel.0345-573688. In verband met de aan te vragen machtiging kan aanmelden tot 14 dagen voor de zittingsdag. Als het bezwaarlijk is om naar “De Pluk” te komen maakt de consulent een afspraak bij je thuis. Hierbij worden de kosten voor vervoer, printen en porto in rekening gebracht.

 

Meer informatie

Els Verweij de Geus
Secretariaat