Home » Gezond naar school

Gezond naar school

Dat SMAAKT!

Sinds 2015 is er een samenwerking van Welzijn West Betuwe en Lionsclub Rivierenland voor het project Dat SMAAKT! Een project waarin basisschoolkinderen bewust gemaakt worden van gezonde voeding. Kinderen gaan aan de slag met lekkere, gezonde voeding door middel van diverse spellen en het maken van recepten.
In de afgelopen jaren is er ontdekt wat wel en wat niet werkt en is er veel veranderd, maar de doelstelling blijft: het aantal kinderen op gezond gewicht in de leeftijd 8 t/m 12 jaar oud in de gemeente West Betuwe neemt toe d.m.v.:
– voorlichting geven over gezonde voeding
– kinderen in de leeftijd bewuster maken van hun eigen voedingspatroon
– kinderen handvaten bieden om zelf aan de slag te gaan met lekkere gezonde voeding d.m.v. kinderkooklessen

Kooklessen na schooltijd

Hier wordt momenteel inhoud aan gegeven d.m.v. lessenseries koken. Tijdens de lessenserie gaan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar vier keer na schooltijd koken. Hierbij wordt aandacht besteed aan voorlichting over gezonde voeding en er wordt geleerd om gezond te koken. De lessenserie wordt afgesloten met een 5e moment waarin kinderen het geleerde in de praktijk gaan brengen. Hierbij kun je denken aan koken voor een specifieke doelgroep als senioren of ouders.

Gezondheidsshow

De Gezondheidsshow voor groep 3 en/of 4 richt zich voornamelijk op de eerste kennismaking met gezonde en ongezonde voeding. Op een speelse manier gaan de kinderen aan de slag met de schijf van vijf, voedingstoffen, (on)gezonde en veganistische voeding. Het is de bedoeling dat de kinderen elke les ervaren alsof ze in een spelshow omtrent gezonde voeding terecht zijn gekomen. Op deze manier krijgen kinderen een onvergetelijke ervaring en zullen de kinderen gezonde voeding en een positieve ervaring aan elkaar koppelen. De gezondheidsshow bestaat uit twee lessen, gegeven door de medewerkers van Welzijn West Betuwe.

FitGaaf!

Iedereen wil fit en gezond zijn. Leuke dingen doen, je goed voelen en lekker bewegen. Daar word je blij van! Dit programma is voor groep 1/2/3(/4) en stimuleert meer bewegen en gezond eten. FitGaaf is een interventie van 3 weken over gezond eten, drinken en bewegen. Ook kan het plaatsvinden op de kinder- en peuteropvang (leeftijd 2-4 jaar). Een medewerker van Welzijn West Betuwe zal het programma begeleiden.

De kinderen krijgen een FitGaaf!-kalender met stickervellen mee en plakken voor elke gezonde actie die ze die dag hebben gedaan een sticker. Lees hier meer informatie.

Project bewust gezond

Voor groep 3/4 is het mogelijk om FitGaaf! in combinatie met de gezondheidsshow van Dat SMAAKT! aan te vragen. Dit is een project dat 3 weken duurt. In week 1 wordt het programma van FitGaaf! uitgelegd en er wordt een beweegactiviteit gedaan. De week daarna zal de gezondheidsshow plaatsvinden, waarbij kinderen leren over gezonde en ongezonde voeding. De laatste week gaan kinderen koken voor hun ouders, daarbij wordt een diëtist uitgenodigd om de ouders een aantal inzichten te geven over gezonde voeding.

Smaakleskist onder schooltijd

Om het bereik van het aantal kinderen dat in aanraking komt met voorlichting over gezonde voeding te vergroten, is het voor scholen mogelijk om een smaakleskist te lenen. Dit betreft een lespakket van drie gezondheidslessen die door de school zelf worden uitgevoerd. Wij zorgen voor de uitwerking en de facilitering van het lespakket.
Door te proeven, ruiken, horen, voelen en kijken verkennen kinderen hun eten. Hiermee leren kinderen op jonge leeftijd gezonde en duurzame voedingskeuzes te maken.

In de smaakleskist zit de lesmap met het lesmateriaal en alle keukenmaterialen die je kunt gebruiken tijdens het geven van de smaaklessen. Er is een lerarenhandleiding voor groep 1 t/m 8. Voor iedere groep zijn er vijf lessen, met uitzondering van groep 1/2, die negen lessen hebben. De handleiding bestaat uit een beschrijving van alle lessen. Alles is volledig uitgewerkt zodat je zo snel mogelijk aan de slag kunt. De laatste les is een afsluitende les, waarbij je samen met de klas een kookopdracht gaat uitvoeren. Bij elke smaakles zit een digibordmodule met filmpjes, spelletjes, illustraties en quizzes.

Kookclubs

Er zijn op 2 verschillende locaties in de gemeente West Betuwe kookclubs opgezet: Ophemert en Heukelum. Deze kookclubs draaien op vrijwilligers, er wordt door ons ondersteuning geboden als dit noodzakelijk is.

Voor meer informatie:

Tim van Zanten
Buurtsportcoach