eventHome » Evenementen » Coronahulp » Geldermalsen

Geldermalsen

  • Stichting Help Elkaar, zamelt goederen in en deelt deze uit aan ieder, die het nodig heeft. Facebook: Stichting Help Elkaar West Betuwe. Ze zijn gevestigd op de Rijnstraat 64 in Geldermalsen.
  • Coronahulp West Betuwe, Facebookpagina waarin hulp en aanbod samen wordt gebracht.
  • Integreren doe je Samen! is actief om statushouders welkom te heten en te ondersteunen bij hun integratieproces. Ze bieden extra ondersteuning nu statushouders er i.v.m. de coronamaatregelen alleen voor staan.
  • Heilige Suitbertus Parochie R.K.kerk  geeft gelegenheid tot gesprek tijdens pastoraal spreekuur via de aanwezige pastor. Belt u naar het secretariaat  0345 512660 Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, in ieder geval tot en met Pasen.