eventHome » Evenementen » Coronahulp » Geldermalsen

Geldermalsen

  • Stichting Help Elkaar, zamelt goederen in en deelt deze uit aan ieder, die het nodig heeft. Ze zijn gevestigd op de Rijnstraat 64 in Geldermalsen. Bereikbaar via Facebook: Stichting Help Elkaar West Betuwe of stichtinghelpelkaar@gmail.com
  • Coronahulp West Betuwe, Facebookpagina waarin hulp en aanbod samen wordt gebracht.
  • Stichting Integreren doe je Samen! is actief om statushouders welkom te heten en te ondersteunen bij hun integratieproces. Ze zijn gevestigd op de Rijnstraat 64 in Geldermalsen en bieden extra ondersteuning nu statushouders er i.v.m. de coronamaatregelen alleen voor staan. Bereikbaar via Facebook: Praktische hulp vluchtelingen West Betuwe of info@integrerendoejesamen.nl of 06-49675468
  • Heilige Suitbertus Parochie R.K.kerk  geeft gelegenheid tot gesprek tijdens pastoraal spreekuur via de aanwezige pastor. Belt u naar het secretariaat  0345 512660 Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, in ieder geval tot en met Pasen.