Mini-concertjes

Professioneel musicus en zzp’er Bart van den Goorbergh uit Rumpt speelt voor verpleeghuisbewoners en -personeel in de gemeente West Betuwe.
Dit doet hij al sinds het bezoekverbod bij verpleeghuizen. Gelukkig is er bij een aantal verpleeghuizen ook budget om deze aanvullende zorg te verlenen. Waar dat niet (meer) kan speelt Bart ook. Hij heeft een flink aantal sponsors gevonden die deze miniconcertjes dan betalen. Neem contact op als je Bart wilt laten spelen voor de bewoners en als je huizen weet die echt om deze hulp zitten te springen.
Bvdgoorbergh@gmail.com  of bel: 06 55544418

Present West-Betuwe

Present West-Betuwe is een project gestart voor ouderen die geen eigen netwerk hebben om regelmatig mee te bellen. Deze ouderen kunnen binnenkort twee keer per week, op een vast tijdstip, bellen met een geïnteresseerde jongere. Voorafgaand aan de contactmomenten krijgen de jongeren thema’s toegestuurd en voorbeeldvragen die als richtlijn kunnen dienen voor het gesprek. Het project zal zes weken duren waardoor zij elkaar in de loop van de tijd echt kunnen leren kennen. Er is plaats voor 30 ouderen. Werk jij met ouderen die het fijn zouden vinden om in deze coronatijd regelmatig te worden gebeld? Meld hen aan! Ben of ken je een oudere die mee wil doen? Stuur een mailtje of bel met het onderstaande nummer. Wellicht ontstaan er mooie contacten die ook na de coronatijd zullen blijven.
Josette Jansen
josette@presentwestbetuwe.nl
M: 06-15180090

Caritas Betuwe-West

Als er mensen zijn in het gebied West Betuwe die het financieel moeilijk hebben (tijdens deze crisisperiode) dan kunnen zij terecht bij Caritas. Caritas Betuwe West kijkt niet naar iemands geloof of achtergrond en is laagdrempelig. Ook staat discretie en privacy bij hen voorop. Als u financiële hulp nodig heeft, ga dan naar de website en richt uw verzoek aan de werkgroep van uw woonplaats binnen ons werkgebied Betuwe West.
https://www.caritasbetuwewest.nl/

Integreren doe je Samen!

Stichting Integreren doe je Samen! is actief om statushouders welkom te heten en te ondersteunen bij hun integratieproces. Ze zijn gevestigd op de Rijnstraat 64 in Geldermalsen en bieden extra ondersteuning nu statushouders er i.v.m. de coronamaatregelen alleen voor staan. Bereikbaar via Facebook: Praktische hulp vluchtelingen West Betuwe of info@integrerendoejesamen.nl of 06-49675468

Stichting Help Elkaar

Stichting Help Elkaar, zamelt goederen in en deelt deze uit aan ieder, die het nodig heeft. Ze zijn gevestigd op de Rijnstraat 64 in Geldermalsen. Bereikbaar via Facebook: Stichting Help Elkaar West Betuwe of stichtinghelpelkaar@gmail.com