Home » Coronahulp

Coronahulp

In de gemeente West Betuwe starten fantastische initiatieven om mensen te helpen die in de problemen komen door de maatregelen om het Corona-virus te bestrijden. Het gaat veelal om hulp aan ouderen, kwetsbaren, mantelzorgers of juist kinderen en hun ouders. Die prachtige initiatieven staan hieronder beschreven met contact gegevens, je kunt ze ook vinden op het kaartje. Als je hulp nodig hebt neem dan contact op met het initiatief dat jou kan helpen, je mag ook contact opnemen met Welzijn West Betuwe, dan kijken we samen wat het beste past. Dit kan per mail via info@welzijnwestbetuwe.nl maar ook per telefoon op 0345-573688.

Als jouw initiatief en niet tussen staat of de vermelding is niet juist mail dan naar info@welzijnwestbetuwe.nl

Home » Coronahulp

Initiatieven per kern

Acquoy

 • WhatsAppgroep. Neem contact op met Lia Bullee op 06-10010748

Asperen

 • Asperen Helpt / Corona hulp Asperen en de Hervormde Kerk Asperen heeft een emailadres en telefoonnummer waar je je kan melden. Vrijwilligers helpen dan met boodschappen doen, hond uitlaten, post bezorgen, oppassen, eten koken. Jos Bassa 06-81895859 en Sjoerd de Vrieze 06-14143041, Asperenhelpt@gmail.com
 • Asperen Helpt is ook op Facebook te vinden.

Beesd

 • Protestantse gemeente Beesd biedt hulp bij boodschappen, Jan van Leeuwen 06 53805477
 • Voor een gesprek Ds Jolien van Poppel 06-14 81 72 38. Bellen tussen 10.00 uur 13.00 uur.
 • De kerken van Beesd willen de mensen in het dorp ondersteunen. Dit kan ook financiële ondersteuning zijn bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Er kan (geheel vertrouwelijk) contact opgenomen worden met:Erica, namens Caritas van de R.K. Suitbertusparochie op 0345-681355(1) (pastorie R.K Kerk, antwoordapparaat) of per mail linge@caritasbetuwewest.nl.Joline, namens de diaconie van de Protestantse Gemeente Beesd op 06-14817238 (dominee Protestantse Gemeente Beesd).

Deil en Enspijk

 • Kerkenraad Protestantse gemeente Deil en Enspijk voor hulp of een gesprek, Ds. Touwen 06-429 56 912, scriba@kerkdeilenenspijk.nl
 • Whatsappgroep Corona-crisis Deil, meld je hier aan
 • Vrijwilligers helpen en ondersteunen de plaatselijke supermarkt in Deil bij boodschappenservice voor Deil en Enspijk.
 • WhatsAppgroep Mooi Wonen in Enspijk staat open voor hulpvragen.

Est

 • WhatsAppgroep voor burenhulp.
 • Als u hulp nodig heeft kunt u bellen met 06 51 695 335 of 06 45 494 656. De mensen achter die telefoonnummers gaan dan kijken of ze de hulp kunnen organiseren.

Geldermalsen

 • Stichting Help Elkaar, zamelt goederen in en deelt deze uit aan ieder, die het nodig heeft. Ze zijn gevestigd op de Rijnstraat 64 in Geldermalsen. Bereikbaar via Facebook: Stichting Help Elkaar West Betuwe of stichtinghelpelkaar@gmail.com
 • Coronahulp West Betuwe, Facebookpagina waarin hulp en aanbod samen wordt gebracht.
 • Stichting Integreren doe je Samen! is actief om statushouders welkom te heten en te ondersteunen bij hun integratieproces. Ze zijn gevestigd op de Rijnstraat 64 in Geldermalsen en bieden extra ondersteuning nu statushouders er i.v.m. de coronamaatregelen alleen voor staan. Bereikbaar via Facebook: Praktische hulp vluchtelingen West Betuwe of info@integrerendoejesamen.nl of 06-49675468
 • Het pastoraal team wil graag nabij zijn aan ieder die daar behoefte aan heeft. Helaas kan dat in deze tijd niet in persoonlijk contact, maar gelukkig wel via de telefoon.
  Behalve op 5 mei en 21 mei is er dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur een lid van het pastoraal team beschikbaar via telefoonnummer 06-12948874
 • Stichting Helping Hands Geldermalsen. Ingeval van spoed bel je met 06-82474330 of mail je naar info@stichtinghelpinghandsgeldermalsen.nl

Haaften

Hellouw

 • In Hellouw is een groep vrijwilligers die hulp wil geven.
  Contactpersoon is Elise Henken, zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 42959587 (of voicemail).
 • Ook de Facebookpagina Hellouw biedt hulp. Hebben flyer-actie opgezet, de flyers zijn verspreid door het dorp.

Herwijnen

 • Richard Schenkeveld zamelt laptops in en installeert deze voor scholieren, die vanuit huis moeten werken en niet de beschikking hebben over een computer. Contactpersoon: richard@dehelpdeskert.nl

Heukelum

 • Spontane acties van inwoners.
 • Heukelum Actief voor alle hulpvragen, Buurthulp Heukelum: 06-45558867 of mail info@HeukelumAktief.nl

Meteren

 • Woont u in Meteren en heeft u door de beperkende overheidsmaatregelen hulp nodig? Wij proberen u te helpen.
  Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen, de hond uitlaten, eten koken enz. U kunt bellen of appen naar 06-19648370 of mailen naar coronahulp@hervormdmeteren.nl. Ook als u hulp wilt aanbieden, kunt u op deze manier contact opnemen. Uiteraard kunt u ook terecht bij de diaconie.

Neerijnen

Rhenoy

 • Durf te vragen WhatsAppgroep.
 • Mensen die hulp nodig hebben kunnen bellen of appen met Patrick van Leeuwen 06-23540984

Rumpt

 • Rumpt voor Elkaar presenteert zich via de site van het dorpshuis www.dorpshuisalbertine.nl Door middel van een reactie-formulier en een mobielnummer: 06-53451376 kunnen inwoners hun hulpvraag kenbaar maken.
 • Professioneel musicus en zzp’er Bart van den Goorbergh uit Rumpt speelt voor verpleeghuisbewoners en -personeel in de gemeente West Betuwe.
  Dit doet hij al sinds het bezoekverbod bij verpleeghuizen. Gelukkig is er bij een aantal verpleeghuizen ook budget om deze aanvullende zorg te verlenen. Waar dat niet (meer) kan speelt Bart ook. Hij heeft een flink aantal sponsors gevonden die deze miniconcertjes dan betalen. Neem contact op als je Bart wilt laten spelen voor de bewoners en als je huizen weet die echt om deze hulp zitten te springen.
  Bvdgoorbergh@gmail.com  of bel: 06 55544418

Ophemert

 • Durf te vragen WhatsAppgroep. Mensen die hulp nodig hebben kunnen bellen of appen met Angelique Bos, telefoonnummer 0344-620391 of mailen met Liekie.74@hotmail.com.

Opijnen

 • Team Buurthulp Opijnen, WhatsApp en Facebookgroep Fijn in Opijnen
 • Voor alle vragen om hulp in Opijnen kan er gebeld of geappt worden met Tanja van de Markt 06-52010820.
 • De Boodschappenbus Opijnen wordt ingezet om boodschappen te halen en te bezorgen

Tricht

 • Op initiatief van de werkgroep Platform Tricht Springlevend en in samenwerking met het Stichting Dorpshuis Tricht, de Hervormde Gemeente Tricht en Dorpskrant Tricht wordt hulp georganiseerd in Tricht. Voor alle bewoners die om wat voor reden dan ook door de maatregelen rondom het Coronavirus verlegen zitten om hulp of contact. Daarvoor is een speciaal emailadres aangemaakt: hulpvraag@dorpshuistricht.nl, voor een gesprek bel met 06-82479664 (Jan Willem van Zeitveld, Werkgroep Platform Tricht Springlevend)
 • Elke zaterdagmorgen trekken de muzikanten Roelof Krijgsman (accordeon) uit Geldermalsen en George Pancras (trompet) uit Tricht er op uit om naar locaties te gaan waar mensen wonen die vanwege het coronavirus beperkt de deur uit kunnen en die ook moeilijk visite kunnen ontvangen. Hun initiatief ‘Buitenmuziek voor de binnenblijvers’ wordt ondersteund door de Provincie Gelderland. De muzikanten delen meezing boekjes uit en ze vragen ook om verzoeknummers. Improviseren is hun 2e natuur. De concerten zijn bedoeld om een fijne sfeer neer te zetten samen met de mensen voor wie ze spelen en voor de toevallige voorbijgangers. Contactpersoon George Pancras: pancraz@dds.nl, telefoonnummer: 0624214830

Varik

 • H.H. Petrus en Pauluskerk te Varik i.v.m. de Corona-pandemie bieden een telefonisch pastoraal spreekuur. Het pastoraal spreekuur is een telefonisch spreekuur met name voor mensen die aan huis gebonden zijn, zoals ouderen of zieken. Dit pastoraal spreekuur start a.s. maandag 23 maart en duurt in ieder geval tot Pasen. Op maandag t/m vrijdag van 10.00 -11.00 uur zijn twee pastores van het team telefonisch bereikbaar op 0345-512660.
 • Thomashuis Varik bakt appeltaarten of cake op bestelling. De bestelling kan gedaan worden via het telefoonnummer 0344651177. Voor de appeltaart vragen zij €5.00 en voor de cake €3.50
 • Stokerij Lubberhuizen biedt methanol. Methanol is sterk desinfecterend en niet voor consumptie geschikt! 150ml 82% methanol in glazen hervulbare flesjes voor €5,-. Contact: info@stokerijlubberhuizen.nl

Vuren

 • Vuren op z’n Best biedt een WhatsAppgroep 06 11435979, contactpersoon Corné.
 • Vuren Actief heeft samen met kerken in Vuren, De Koels en jeugdsoos De Halte een flyer verspreid in het dorp. Hierop staan diverse nummers, die gebeld kunnen worden voor hulp.

Waardenburg

 • Boerderij Heidewaard biedt de inwoners van Waardenburg graag allerlei soorten hulp aan, dit kan zijn bij het doen van boodschappen of gewoon een praatje met een dorpsbewoner. Men kan bellen of appen naar Elise Henken op 06 51495265.