Home » Nieuws » Volwassenen » Zomerstop Taalcafé Geldermalsen

Zomerstop Taalcafé Geldermalsen

derwerpen zijn “Wassen” (lichaam, kleding en groeten) en “Grammatica”. Dinsdag 16 juli is oe laatste bijeenkomst voor de zomervakantie.

Elke dinsdagochtend (behalve in de reguliere schoolvakanties) is het Taalcafé van 9.30 tot 11.30 uur open.  De bijeenkomsten van het Taalcafé worden gehouden in het Rode Kruis Gebouw (RKG), Van Limburg Stirumstraat 1a, Geldermalsen.

De laatste bijeenkomst voor de vakantie is op 16 juli en het nieuwe seizoen van het Taalcafé start op dinsdag 3 september.

Contact maken en Nederlands spreken.
Ben je in Nederland komen wonen en ben je in een ander land geboren?
Welkom in Geldermalsen én in ons Taalcafé Geldermalsen.
Het Taalcafé is er voor nieuwe Nederlanders die:-  meer Nederlands willen spreken;-  meer contact willen maken met andere nieuwe Nederlanders.
De opzet van het Taalcafé Geldermalsen is om samen met vrijwilligers op een ontspannen manier Nederlands te spreken.
Een taal leer je niet alleen uit een cursusboek (lezen, schrijven, grammatica).
Voor het beter spreken van een tweede taal is de praktijk ook heel belangrijk.
Die praktijk kunnen wij je nu bieden in ons Taalcafé.

Voor meer informatie:

Ineke van Hazendonk
Consulent Vrijwilligers en Participatie