Young Leaders

Young Leaders is een landelijk gebruikte methode die jongeren van 12 tot 30 jaar oud aanspoort tot ontwikkeling. In West Betuwe verzorgt Welzijn West Betuwe in samenwerking met Mozaïek Welzijn en Connect2Jeugd de Young Leaders trainingen. Niet alleen groepen jongeren maar ook scholen bieden Young Leaders aan, waaronder het ROC in Tiel en de Lingeborgh in Geldermalsen. Hieruit ontstaan diverse initiatieven die de leefomgeving van de leerlingen mooier maken. Bovendien is er dit jaar nog ruimte voor (groepen) jongeren om het traject te volgen.
 

 
De Young Leaders trainingen bestaan uit tien tot vijftien bijeenkomsten waarin jongeren hun eigen kwaliteiten onderzoeken, valkuilen ontdekken en uiteindelijk met een groep een activiteit organiseren. Welzijn West Betuwe verzorgt de trainingen sinds 2021.
 
Studenten van de opleiding Leisure & Hospitality van het ROC hebben de training begin 2023 gevogld en succesvol afgerond. Als project organiseerden zij op woensdag 19 april een oud Hollandse spelletjesavond bij Woon en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen. 45 leerlingen van de Lingeborgh zijn net begonnen met Young Leaders. Els de Vries en Marjet Koets van Welzijn West Betuwe zijn enthousiast over Young Leaders. Marjet doet als coach voor het eerst mee aan het traject:
 

Marjet: “De deelnemers werken naar een activiteit toe die ze als groep voor iemand anders gaan organiseren, maar iedereen leert tegelijkertijd iets over zichzelf. Dat vind ik het mooie hieraan.”

 
Hoewel de training op school plaatsvindt, is het anders dan een gewone les. Els merkt dat dit veel leerlingen aanspreekt:
 

“Er wordt ruimte gegeven en leerlingen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Ze maken onderling afspraken: is het bijvoorbeeld handig als je je telefoon in je tas laat zitten? Of niet? Wie zich niet kan concentreren gaat gerust even een rondje wandelen. Tegelijkertijd zorgt dit niet voor onrust: iedereen blijft enthousiast meedoen.”

 

Kwaliteiten en valkuilen

De Young Leaders trainingen hebben een vaste opbouw, maar zijn allesbehalve schools. Groepjes beginnen met het visualiseren van hun ideale buurt, onderzoeken hun eigen kwaliteiten en valkuilen en ontdekken hun eigen leerpad. In deze eerste fase leren ze veel over zichzelf en elkaar tijdens speelse en toegankelijke bijeenkomsten.

Els: “Bij de les over groepsdruk hebben we aangegeven dat de deelnemers verkleed moeten komen. Het thema weet de groep alleen van tevoren niet. Dit is altijd erg leuk: je ziet dat sommige jongeren wel iets in hun tas meenemen, maar het niet durven aantrekken voordat ze binnen zijn, of dat ze de dag van tevoren met elkaar afstemmen of ze wel of niet meedoen aan het verkleden. Het levert hele leuke en interessante gesprekken op.”

 
De groepen leren elkaar dan ook echt kennen. Els en Marjet merken dat er onderling veel begrip en respect ontstaat. De groep gaat vervolgens zelf brainstormen: wat willen ze organiseren en waarom? Hoe gaan ze het aanpakken? Wie neemt welke rol op zich?
 

Marjet: “Ik vind het mooi dat wij als coaches zonder oordeel luisteren naar de ervaringen van de deelnemers en daar vragen over stellen vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid. Dat is het mooie aan de rol die ja als coach aanneemt. Jongeren krijgen geen advies of opdracht: de keuze blijft bij henzelf.”

 

Aan de slag

Op de Lingeborgh zijn al verschillende ideeën voor evenementen ontstaan. Zo wordt er nagedacht over een voetbaltoernooi, een karaokeavond en een activiteit om basisschoolkinderen in beweging zetten. Omdat deelnemers aan Young Leaders eerst onderzoeken wat zij belangrijk vinden, waar hun kwaliteiten liggen en hoe ze doelen kunnen bereiken. Door de uiteindelijke inzet voor een ander heeft het evenement een maatschappelijke impact.
 
Om de activiteit uiteindelijk echt te organiseren is per groep €500,- beschikbaar. De groep krijgt hierbij hulp van een coach. Als ze bijvoorbeeld boven het bedrag uitkomen, wordt er samen gekeken naar beschikbare subsidies. Ook hiervan wordt veel geleerd.

Els: “Soms merk je dat deelnemers het bijvoorbeeld moeilijk vinden om een goede mail op te stellen of een instantie niet durven te bellen. Door dit samen te oefenen investeren ze in hun eigen toekomst.”

 

Marjet: “Ik denk echt dat iedereen wel iets aan Young Leaders heeft. Je investeert in je eigen toekomst. Je leert zo veel over jezelf en over anderen. Ik merk nu al dat de deelnemers gegroeid zijn.”

 

Meedoen?

Young Leaders is voor iedereen tussen de 12 en de 30 jaar. Bij Young Leaders is meer te halen dan alleen een leuk project voor de buurt: na afronding van de training ontvangen deelnemers een certificaat dat een mooie aanvulling is op bijvoorbeeld hun cv, en hebben ze veel geleerd over zichzelf. Wie met zijn vriendengroep, sportvereniging, klasgenoten, scouting of andere groep iets wil organiseren kan zich aanmelden via Els de Vries. Ook individuele deelnemers kunnen zich aanmelden. Deelname aan Young Leaders is bovendien gratis. Data, locatie en tijdstip zijn in overleg en afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Meer informatie?