Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoel om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden.

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.

Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen zijn niet meteen noodzakelijk. Bij een eerst volgende statutenwijziging kunnen deze worden aangepast worden aan de WBTR. Voor het meervoudig stemrecht geldt dat, wanneer dat over 5 jaar niet in de statuten is geregeld, de wet boven de eigen statuten gaat. Voor iedere organisatie geldt dan dat geen enkel bestuurslid meer stemmen mag hebben dan de andere bestuursleden samen.

Hoe kun je je voorbereiden op de nieuwe wet

Er is een webinar dat je hier kunt bekijken.

Het NOV heeft een checklist die je als bestuur kunt gebruiken om je statuten na te lopen en indien nodig aan te passen.

Wat wordt er van jou als stichting of vereniging gevraagd in het kort.

WBTR

-
Ineke van Hazendonk
Secretariaat / Consulent vrijwilligers en participatie