Vrijwilligerswerk

Heb je vrijwilligers nodig of wil je zelf aan de slag als vrijwilliger? Bekijk dan onze vacaturebank eens. Tevens kun je met verschillende vragen over vrijwilligerswerk bij Welzijn West Betuwe terecht. Wij denken graag met je mee.

Rechten en plichten voor vrijwilligers

Je hebt als vrijwilliger rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over bijvoorbeeld:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat je werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

Onkostenvergoeding

Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakt kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaalt u hiervan ook de reiskosten. Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van vergoeding naast betaald werk of uitkering. Meer informatie over onkostenvergoeding vind je hier.

Verzekering

De gemeente West Betuwe heeft verzekeringspakketten voor vrijwilligers. De verzekeringen zijn bedoeld voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaalde werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kun je terecht op de gemeentewebsite.

Vrijwilligerswerk en uitkering

Als je een uitkering hebt mag je vrijwilligerswerk doen als je daarvoor toestemming hebt van de uitkeringsinstantie. Neem contact op met jouw consulent om problemen achteraf te voorkomen. Van belang is dat je geen werkzaamheden gaat doen waar normaal gesproken loon voor moet worden betaald. Het vrijwilligerswerk mag geen belemmering vormen om een reguliere baan te accepteren. Meer informatie vind je hier.

Algemene Verordering Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Dat betekent dat je als vrijwilligersorganisatie een aantal dingen moet hebben geregeld. Lees hier in 7 stappen hoe je het aan kunt pakken.

Meer vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met één van onze consulenten vrijwilligerswerk.