Voorwaarden Welzijn West Betuwe - naschoolsaanbod

Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de volgende deelname- voorwaarden:

  • Naschoolse activiteiten zijn bedoeld om kinderen kennis te laten maken met diverse vormen van sport of kunst&cultuur. Naschoolse activiteiten zijn niet bedoeld voor of geschikt als opvang.
  • Ik zorg voor passende kleding en schoeisel tijdens de lessen. Bij alle binnen sportactiviteiten zijn schone schoenen verplicht.
  • Begeleiders van naschoolse activiteiten hebben inhoudelijke kennis en kunde om de activiteit aan te bieden. Zij zijn niet per definitie geschoold als pedagogisch werker of leerkracht. Kinderen die niet zelfstandig kunnen functioneren in een groep, of anderszins extra begeleiding of structuur nodig hebben, zullen niet in elke groepsactiviteit tot hun recht komen. Wanneer je kind extra zorg of begeleiding nodig heeft, dien je dit op het aanmeldformulier aan te geven. Wij overleggen dan voor aanvang van de activiteit over de (on)mogelijkheden en de wijze waarop wij met het kind kunnen omgaan.
  • Mijn kind neemt deel op eigen risico en verantwoording. Welzijn West Betuwe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade opgelopen tijdens de uitvoering van de aangeboden activiteit(en).
  • Door inzending van dit formulier verplicht ik mij tot betaling van het volledige lesgeld, indien aangegeven, ook wanneer mijn kind besluit alsnog niet deel te nemen, of een deel van de lessen afwezig is.
  • Bij inschrijving word je automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Je kunt je uiteraard ten alle tijden hiervoor afmelden.