Voedselbank

Leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 90,-.

 

kinderenalleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0225315
1315405
2405495
3495585
4585675
5675765

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een voedselpakket? Laat dit dan weten aan de gemeentelijke sociale dienst of maatschappelijk werk. Medewerkers van Welzijn West Betuwe kunnen u ook doorverwijzen naar de Voedselbank Rivierenland. Bij aanmelding controleren wij of je aan de voorwaarden voldoet. Ook vragen we om een geldig legitimatiebewijs en om een pasfoto mee te nemen.

Kijk voor de uitgiftepunten op de Voedselbank Rivierenland