Home » Volwassenen » Hulp en ondersteuning

Hulp nodig

Zo nu en dan kun je wel wat hulp gebruiken. Het kan zijn dat je het fijn vindt als er iemand thuis een paar klusjes doet, helpt bij het indelen van je dag, mee gaat naar de arts of jou helpt bij het doen van de boodschappen. Misschien zoek je wel iemand die zo nu en dan een kopje koffie komt drinken of jouw administratie op orde kan brengen. In veel gevallen kan Welzijn West Betuwe met behulp van vrijwilligers jou helpen bij dit soort vragen.

Heb je een vraag waarbij Welzijn West Betuwe jou kan helpen, neem contact per mail of telefoon. Eén van de medewerkers Vrijwillige Zorg komt dan vaak eerst een keer langs om kennis te maken en jouw vragen te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt ook gekeken of de oplossing misschien door familie, buren of kennissen geboden kan worden. In een vervolggesprek is het vaak al mogelijk om samen met een vrijwilliger langs te komen die kan helpen bij de vraag. Is er een ‘klik’? Dan gaat het contact verder.

Hulp bij de administratie

Een goede administratie thuis is belangrijk, het geeft rust en overzicht. Vind jij het lastig om een goed georganiseerde administratie op te zetten of bij te houden, dan bieden de vrijwilligers van Welzijn West Betuwe jou graag hulp. Je kunt langskomen op een dorpspunt of er komt iemand bij je thuis langs om samen met jou de administratie op orde te maken. De ondersteuning is er ook voor het invullen van formulieren of het aanvragen van voorzieningen en toeslagen waar jij mogelijk recht op hebt.

De vrijwilligers van Welzijn West Betuwe bieden hulp bij:

 • het aanbrengen van structuur bij inkomsten en uitgaven
 • algemene voorlichting over (financiële) voorzieningen
 • kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
 • indienen van bezwaarschriften
 • invullen van automatische afschrijvingsformulieren
 • uitleg geven over brieven van officiële instanties
 • ondersteunen van bellen met instanties n.a.v. brieven/ formulieren
 • kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en zuiveringslasten (BSR)
 • collectief gemeentelijke ziektekostenverzekering
 • DigiD aanvragen
 • melden vakantie of verblijf buiten Nederland – UWV
 • specificatie WW opvragen

De dienst is gratis, natuurlijk betaal je wel zelf voor de eventuele kosten van het gebruik van postzegels, kopieën e.d.

Bij vragen of voor het indienen van aanvragen:

Liza Balijon
Consulent Hulp en Ondersteuning

Taalcafe

Spreek je de Nederlandse taal nog niet voldoende. Kom dan eens langs in het Taalcafe. Elke dinsdagochtend ben je welkom in het taalcafé van Welzijn West Betuwe. Dit is speciaal voor mensen die uit een ander land komen en de taal nog niet zo goed spreken. Het taalcafé is een prettige manier om de Nederlandse taal beter te leren spreken én begrijpen.

Om 9:30 uur op dinsdagochtend staat de koffie en thee klaar voor de bezoekers aan het Taalcafé. Daarna worden er kleine groepjes gemaakt om onder leiding van een vrijwilliger met elkaar in gesprek te gaan. De gesprekjes zijn ontspannen en gaan over allerlei onderwerpen. Het is handig als je al een beetje de taal spreekt, zodat je mee kan doen aan het gesprek. De gesprekken duren ongeveer drie kwartier en dan wisselen de groepjes. We zorgen ervoor dat jij een gezellig ochtend hebt en steeds beter Nederlands leert spreken. Een paar keer per jaar gaat het Taalcafé zelfs op excursie.

Kosten

De ochtend is gratis, alleen voor de koffie en thee betaal je € 0,50. Aanmelden is niet nodig, je mag altijd gewoon binnenlopen. Kom eens langs om te kijken óf om meteen mee te praten. Wil je deze uitleg in een andere taal lezen, bekijk dan deze hier.

 

Voor meer informatie:

-
Ineke van Hazendonk
Consulent Vrijwilligers en Participatie

Statushouders

Een sterk toegenomen instroom van statushouders de afgelopen jaren, zorgt ervoor dat er anders gekeken wordt naar deze groep. Het belang van een integrale aanpak is hiermee nog groter geworden. Naast aandacht voor begeleiding, integratie en taal moeten verbindingen gelegd worden naar onderwijs, arbeid, gezondheid, sport en welzijn.

Welzijn West Betuwe ondersteunt samen met Werkzaak, Avres, VluchtelingenWerk en Stichting  ”Integreren doe je samen!’ statushouders op bovenstaande leefgebieden.

 

Voor meer informatie:

Liza Balijon
Consulent Hulp en Ondersteuning

Voedselbank

Welzijn West Betuwe heeft al ruim vier jaar een uitgiftepunt van Voedselbank Rivierenland. Een voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp aan mensen die financieel niet rond kunnen komen.
Richtlijnen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.

 

Meer weten:

-
Ineke van Hazendonk
Consulent Vrijwilligers en Participatie

Maak werk van werk; spreekuur voor 50-plussers

Als 50-plusser is het lastig om weer aan een baan te komen of om van baan te veranderen. De concurrentie op de arbeidsmarkt is op dit moment groot en er zijn de nodige vooroordelen over het in dienst nemen van ouderen bij werkgevers. In samenwerking met Herma de Jong houdt Welzijn West Betuwe elke laatste donderdag van de maand een spreekuur voor 50-plussers, die op zoek zijn naar een nieuwe functie. Lees meer

Jeugdfondsen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of deel te nemen aan kunst en cultuuractiviteiten. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Lees meer.

Gespreksgroep Rouw bij verlies partner

Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Het leven staat stil maar de buitenwereld draait gewoon door.
Heb je behoefte om over het verlies te praten en zo weer greep te krijgen op jouw leven? In een gespreksgroep kun je elkaar tot steun te zijn door naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen.
Een gespreksgroep komt 9 keer bij elkaar. Verwacht wordt dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent. Je kunt meedoen als het tenminste zes maanden geleden is dat je partner is overleden. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. We kijken dan samen of de gespreksgroep op dit moment bij je past. Bij voldoende aanmeldingen gaat een nieuwe gespreksgroep van start.

Meer informatie of aanmelden:

Els Verweij de Geus
Secretariaat