Home » Vacatures » Vrijwillige ouderenadviseur bij Welzijn West Betuwe

Vrijwillige ouderenadviseur bij Welzijn West Betuwe

Omschrijving
Minimaal een dagdeel in de week op bezoek bij een 65 jarige.

Werktijden
Een dagdeel in de week

Taakomschrijving

Omschrijving werkzaamheden:

 • De vrijwillige ouderenadviseur (voa) bezoekt ouderen eenmalig thuis met als doel contact te leggen om te zien hoe het met mensen gaat en eventuele signalen opvangen.
 • Belangrijk is dat de drempel voor het vragen van informatie, advies en ondersteuning hierdoor verlaagd kan worden.
 • De voa kan ouderen stimuleren na te denken over de wijze waarop zij hulp/zorg willen organiseren op het moment dat dit nodig is.
 • Tijdens het gesprek wordt er informatie gegeven over wonen, welzijn en zorg. Er kan gesproken worden over brandveiligheid, valpreventie, activiteiten en financiën. Ook onderwerpen zoals eenzaamheid en vergeetachtigheid kunnen ter sprake worden gebracht.
 • Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en naar aanleiding daarvan kan er, indien nodig, een professionele hulpverlener worden ingeschakeld.

Profiel:

 • Inlevingsvermogen en interesse voor de doelgroep
 • Goede sociale, spreek- en luistervaardigheden
 • Respect voor de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke beslissingen van ouderen om eigen keuzes te maken
 • Inzicht en vaardigheid in het invullen van formulieren
 • Kennis hebben op de terreinen van inkomen, recht, zorg, wonen, welzijn, mobiliteit en participatie en/of weten waar deze informatie te vinden is
 • Kennis van de sociale kaart
 • Beschikbaarheid/bereidheid gemiddeld één dagdeel per week.

Geboden: Voor je aan de slag gaat als vrijwilliger krijg je eerst een introductiescholing.

Welzijn West Betuwe vergoedt reiskosten.

Welzijn West Betuwe vergoedt de VOG die voor deze functie noodzakelijk is. Als vrijwilliger ben je van grote waarde voor de samenleving en je krijgt er ook veel voor terug. Nieuwe contacten, kennis, een zinvolle tijdsbesteding en waardering.

 

Kennis en vaardigheden
Locatie
Rijksstraatweg 64-005, Geldermalsen, Nederland

Aantal uren beschikbaar
0-8 uur

Uniek
Het omgaan met mensen. Als vrijwilliger ben je van grote waarde voor de samenleving en je krijgt er ook veel voor terug. Nieuwe contacten, kennis, een zinvolle tijdsbesteding en waardering

Extra info
Welzijn West Betuwe is dé welzijnsorganisatie voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen. Als brede welzijnsorganisatie zet zij zich in om de leefbaarheid voor alle inwoners te verbeteren. Zij doet dit met de inzet van zestien medewerkers en meer dan tweehonderd vrijwilligers. In het bijzonder richt zij zich op ondersteuning van kwetsbare groepen met als doel betaalde zorg zo lang mogelijk te voorkomen. Er wordt bijgedragen aan het stimuleren van inwoners en organisaties om hun eigen maatschappelijke plannen ook echt te realiseren en initieert ontmoetingen die leiden tot fysieke en geestelijke beweging voor jong en oud.

Contactinformatie:
Stichting Welzijn West Betuwe
https://www.welzijnwestbetuwe.nl
0345-573688
bbergs@welzijnwestbetuwe.nl

Sollicitatieformulier