Home » Vacatures » Vrijwilliger Thuisadministratie

Vrijwilliger Thuisadministratie

Omschrijving
Ondersteunen van cliënten bij het vergroten van de eigen zelfredzaamheid en weer de regie laten krijgen over hun financiële situatie.

Werktijden
In overleg met de cliënt worden afspraken gemaakt.

Taakomschrijving

Als vrijwilliger thuisadministratie, ondersteun je mensen met hun administratie.

Werkzaamheden

– Ondersteunen bij ordenen van de (financiële) administratie
– Ondersteunen bij het aanbrengen van structuur bij inkomsten en uitgaven
– Algemene voorlichting over (financiële) voorzieningen
– Ondersteunen bij aanvragen kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
– Ondersteuning bij het indienen van bezwaarschriften
– Doorverwijzen naar regionale en lokale instanties

https://www.welzijnwestbetuwe.nl

Kennis en vaardigheden
  • Je bent op de hoogte van sociale voorzieningen, een doorzetter, hebt een positieve houding, cijfermatig onderlegd, taalvaardig en sociaal vaardig.
Aantal uren beschikbaar
0-8 uur, 8-12 uur

Uniek
Als vrijwilliger ben je van grote waarde voor de samenleving en je krijgt er ook veel voor terug. Nieuwe contacten, kennis, een zinvolle tijdsbesteding en waardering.

Extra info
Welzijn West Betuwe is dé welzijnsorganisatie voor de inwoners van de nieuwe gemeente
West Betuwe. Als brede welzijnsorganisatie zet zij zich in om de
leefbaarheid voor alle inwoners te verbeteren. Zij doet dit met de inzet
van vaste medewerkers en meer dan tweehonderd vrijwilligers. In het
bijzonder richt zij zich op ondersteuning van kwetsbare groepen met als
doel betaalde zorg zo lang mogelijk te voorkomen. Er wordt bijgedragen
aan het stimuleren van inwoners en organisaties om hun eigen
maatschappelijke plannen ook echt te realiseren en initieert
ontmoetingen die leiden tot fysieke en geestelijke beweging voor jong en
oud.

Contactinformatie

Sollicitatieformulier

  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf.