Home » Vacatures » Penningmeester Wandelvereniging Prinses Marijke

Penningmeester Wandelvereniging Prinses Marijke

Omschrijving
Door het vertrek van onze huidige penningmeester, hebben wij behoefte aan een vrijwilliger die onze centjes wil gaan beheren.

Taakomschrijving

Binnen onze vereniging zijn de taken van de penningmeester :

 1. Het behartigen van de financiële zaken en het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 2. Het controleren en accorderen van de rekeningen van de door het bestuur aangegane verplichtingen.
 3. Het overzichtelijk bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging en hierover periodiek verslag uitbrengen aan het bestuur. Het overzichtelijk archiveren van alle daarbij betrokken bescheiden.
 4. Het jaarlijks opstellen van de balans en staat van baten en lasten.
 5. Het jaarlijks opstellen van een begroting voor het komende boekjaar.
 6. Het bevorderen dat betalingen aan en door de vereniging via bank- en/of betaalrekeningen gaan.

De huidige penningmeester wordt hierbij ondersteund door een administratieve ondersteuner. Dat kan ook voor de nieuwe geregeld worden. De penningmeester hoeft geen lid te zijn/worden van de vereniging. Wij hebben een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Kennis en vaardigheden
 • Enige kennis van boekhouden
 • Secuur kunnen werken
 • Open staan voor moderne hulpmiddelen
Aantal uren beschikbaar
0-8 uurContactinformatie

Sollicitatieformulier

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 16 MB.
 • Hidden
 • Hidden