Home » Vacatures » Heukelum Aktief zoekt nieuwe bestuursleden

Heukelum Aktief zoekt nieuwe bestuursleden

Omschrijving
Heukelum Aktief zoekt nieuwe bestuursleden.

Taakomschrijving

De Stichting Heukelum Aktief zoekt drie nieuwe bestuursleden. In januari 2024 treden drie huidige bestuurdersleden af, na twee bestuursperiodes van 4 jaar.

De Stichting Heukelum Aktief heeft tot doel het (zonder winstoogmerk) exploiteren van het dorpshuis De Krakeling en het organiseren van de Buurthulp activiteiten in Heukelum (kern Heukelum, buurtschappen Vogelswerf en Friezenwijk en het buitengebied).

Exploitatie Dorpshuis De Krakeling
Het dorpshuis De Krakeling is een gemeenschapshuis dat gericht is op de plaatselijke samenleving van Heukelum en biedt inwoners een ontmoetingsplek en ruimte voor het uitoefenen van diverse activiteiten, zonder winstoogmerk. De stichting wil dat realiseren door al dan niet tegen betaling bieden van huisvesting aan verenigingen, instellingen en andere gebruikers die activiteiten ontplooien op het gebied van onder meer ontmoeting, ontspanning, opvang, welzijn, zorg, educatie en sport (voor jong en oud). Daarnaast onderneemt het dorpshuis De Krakeling ook zelf initiatieven om te komen tot een volwaardige bezetting van de ter beschikking staande ruimten.

Buurthulp Heukelum
Naast de exploitatie van het dorpshuis is de stichting Heukelum Aktief ook verantwoordelijk voor de organisatie van Buurthulp Heukelum, met als doel hulpvragen en hulpaanbod van inwoners samen te brengen. Met dank aan de vele vrijwilligers, is Buurthulp Heukelum ingebed in het maatschappelijke en sociale leven van de inwoners.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden en vergadert een keer in de zes weken. Bij deze vergadering is ook de beheerster aanwezig en twee leden uit de vrijwilligers organisatie. Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, waarbij het bestuur faciliterend optreedt. Goede contacten onderhouden met o.a. met de verenigingen in Heukelum en natuurlijk met onze eigen vrijwilligersorganisatie, de gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe, politiek in West Betuwe, andere dorpshuizen in West Betuwe, is van belang voor het goed functioneren van de Stichting.

Kennis en vaardigheden
Locatie
Prins Bernhardstraat 1, Heukelum, Nederland

Aantal uren beschikbaar
0-8 uurContactinformatie

Sollicitatieformulier

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 16 MB.
  • Hidden
  • Hidden