Home » Nieuws » Vrijwilligers en participatie » Werkgevers met lef gezocht

Werkgevers met lef gezocht!

Snel integreren in onze samenleving gaat niet vanzelf. Voor gemotiveerde nieuwkomers zijn naast goede taal en inburgeringslessen taalstages erg welkom. Om de taalstages te laten slagen is van werkgevers vooral lef nodig. De uitdagingen zijn duidelijk, maar welke werkgever slaat het opwerpen van belemmeringen over en onderzoekt samen met ons de mogelijkheden?

“We komen vooral statushouders tegen met een sterke intrinsieke motivatie om aan het werk te gaan, om bij te dragen, onderdeel te zijn van de werkende samenleving.” Aldus Liza Balijon, vanuit haar rol als consulent hulp en ondersteuning al meer dan vijf jaar betrokken bij statushouders en hun gezinnen in Lingewaal en later West Betuwe.

Het zal niet nodig zijn uit te leggen waarom het goed beheersen van de Nederlandse taal zo belangrijk is wanneer nieuwkomers op zoek gaan naar betaald werk. Door middel van taallessen en inburgering proberen zij zo snel mogelijk de taal voldoende te beheersen. Naast de taal is het echter ook belangrijk om te ervaren hoe het “werkt” op de werkvloer in Nederland. Hoe gaan we met elkaar om en waarom gaan dingen zoals ze gaan. Welke regels zijn van toepassing en welke ongeschreven regels gelden? Het combineren van taal op de werkvloer en ervaring krijgen met hoe werk werkt, is precies waar de taalstage voor bedoeld is.

Op dit moment zoeken wij samen met enkele nieuwkomers in West Betuwe een taalstage plaats. De taalstage is voor 2 tot 3 dagdelen per week voor een periode van maximaal 6 maanden. Naast de taalstage volgt de kandidaat taal en inburgeringslessen. Gedurende deze periode behoudt de kandidaat een uitkering. Bij Welzijn West Betuwe helpen we niet alleen bij het maken van de match, we begeleiden gedurende de periode van de taalstage. We komen de eerste werkdag(en) mee om de kennismaking soepel te laten verlopen en kunnen begeleiding aanpassen op basis van wensen werkgever en nieuwkomer.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt steeds hoger op de agenda. Nieuwkomers een (werk)ervaringsplaats of taalstage aanbieden is een uitgelezen gelegenheid om maatschappelijke verantwoordelijkheid in daden om te zetten. “Medewerkers vinden het leuk om iets te kunnen betekenen voor nieuwkomers en het vergroot de wereld van beiden; nieuwkomer en begeleider.”

Ben je nieuwsgierig en heb je het lef de mogelijkheden binnen jouw bedrijf te onderzoeken? Zoek contact met onze taalstage begeleider. Sandra, bereikbaar via 06 348 60565 of sdekock@welzijnwestbetuwe.nl, gaat samen met je op zoek naar de mogelijkheden.

 

Meer informatie:

Sandra de Kock
Algemeen coördinator