Home » Sport op scholen

De buurtsportcoach op school

Workshops i.s.m. vereniging

Is er behoefte om de kinderen kennis te laten maken met een vereniging in jouw buurt? De buurtsportcoaches zorgen voor het eerste contact en de afstemming tussen jouw school en de vereniging. Op deze manier kunnen leerlingen kennismaken met diverse lokale sporten met als uiteindelijk doel kinderen te laten doorstromen in het lokale aanbod. Hierbij kan ook naar het regionale aanbod gekeken worden: sporten die in omliggende gemeenten wel te beoefenen zijn, maar niet in West Betuwe. Voorbeelden hiervan zijn hockey en volleybal etc.

Verdieping binnen de basisthema’s of ‘bijzondere’ sporten

Binnen het bewegingsonderwijs kan er behoefte zijn om kennis te maken met of verdieping te krijgen in een thema:

Balsporten: korfbal, basketbal, lacrosse, handbal, voetbal, rugby, (uni- of knots-)hockey, softbal, honkbal, volleybal
Racketsporten: badminton, tennis, tafeltennis, padel
Spel: tikspelen, lummelspelen, afgooispelen, trefbalspelen, eindspelen
Turnen: freerunnen, ring- trapezezwaaien, sprongen met behulp van springplank en minitrampoline, balanceeractiviteiten en acrobatiek, springen, balanceren, rollen, duikelen
Atletiek: alle onderdelen binnen atletiek: lopen, werpen, springen en sprinten vormen daarvan de basis
Bewegen op muziek: bewegen op muziek inzetten door een cultuurcoach of in samenwerking met een vereniging/sportaanbieder
Andere voorbeelden: Boksen, frisbee, bootcamp en judo

Inspiratielessen actieve pauze

Het spelplezier van alle kinderen tijdens de pauze kan worden vergroot doordat kinderen kennismaken met nieuwe pauzespellen. Is daaraan behoefte bij jullie op school? Dan zijn de inspiratielessen een mooie uitkomst. De buurtsportcoach komt geregeld na een vakantie langs met nieuwe spelkaarten om deze in samenwerking met de groepsleerkracht aan de kinderen uit te leggen.

De buurtsportcoach kan ondersteunen in het meedenken van een nieuw/ander schoolplein. Mochten er oorzaken zijn waardoor de pauzes niet lekker lopen, de buurtsportcoach kijkt graag mee.

Bewegend leren

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. De buurtsportcoaches zijn getraind in een heel pallet aan mogelijkheden tot het implementeren van energizers en bewegend leren opdrachten in de lessen.

Buitenschools aanbod

Buitenschoolse lessen op jouw school? Dat kan! De school geeft aan voor welke groep en in welke periode het buitenschools aanbod mag plaatsvinden. Mooi als het aansluit bij een thema op school, de buurtsportcoach kan meedenken in een passend aanbod. De aanmeldingen kunnen via de website van Welzijn West Betuwe; de werving van deelnemers komt (deels) bij de school te liggen.

Train de leraar

Tijdens deze lessen neemt de buurtsportcoach de les niet over van de leraar, maar gaat hij/zij samen met de leraar kijken naar aanpassingen en verbeterpunten. Door het trainen/coachen worden de gymlessen voor de leerkrachten zelf een stuk plezieriger. Dit kan gaan over gymlessen in het algemeen, maar ook over specifieke onderdelen zoals balsporten, (vangen bij) turnen etc. Bijvoorbeeld: een docent(e) geeft aan dat hij/zij niet graag turnen geeft. De buurtsportcoach kan in samenspraak met deze docent(e) voor, tijdens of na de les bekijken hoe het toch mogelijk is om deze lessen aan te bieden.

Masterclasses

Docenten en/of teams kunnen ideeën aandragen voor masterclasses. Dit zijn externe momenten (bijv. op een studiedag) waar meerdere docenten bij aanwezig kunnen zijn. Tijdens de masterclass wordt één thema besproken, bijvoorbeeld: bewegend leren, omgaan met gedragsproblemen in de gymles, het organiseren van een gymles, het werken in een drie vakken les etc.

Motorische test

Wil je als school meer inzicht in de huidige vaardigheden en de potentie van leerlingen op het gebied van sport en bewegen? De buurtsportcoaches zijn opgeleid om de BLOC-test af te nemen. De test bestaat uit twee meetinstrumenten:

  1. De observatie van gedrag in de beweegcontext en
  2. Vier testen van bewegingsvaardigheden.

De buurtsportcoach neemt de bewegingsvaardigheden test af. Er zijn kosten verbonden aan het afnemen van de BLOC-test i.v.m. het invoeren van leerlinggegevens in een app. Meer informatie is hier te vinden of via de buurtsportcoach.

Sportdagen -en toernooien

Ondersteunen bij het maken van draaiboeken, creatieve ideeën voor beweegonderdelen, extra handjes van stagiaires of vanuit de maatschappelijke stage, extra materiaal regelen, het betrekken van lokale verenigingen of sportaanbieders etc. Je kunt je haast niet voorstellen wat de buurtsportcoaches allemaal kunnen betekenen!

Koningsspelen

Er is een mogelijkheid om aan te sluiten bij de gezamenlijke Koningsspelen van groep 6/7/8. Samen met de buurtsportcoaches wordt een commissie gevormd, waarbij 1 vertegenwoordiger per school aansluit. De gezamenlijke Koningsspelen vinden op 3 verschillende locaties in West Betuwe plaats. Afhankelijk van de deelnemende scholen wordt een indeling gemaakt. Dit kan daarom jaarlijks verschillen. De Koningsspelen starten om 10.00 uur en eindigen tussen 13.30 en 14.00 uur.

Gezond naar school

Door kooklessen, smaaklessen en spelvormen aan te bieden wordt er bewustwording gecreëerd bij kinderen over gezonde voeding. Voor meer informatie, klik hier.

Neem gerust contact met ons op;

Ans van 't Pad - van Hoogdalem
Buurtsportcoach