Home » Sport op scholen

De buurtsportcoach op school

Workshops onder schooltijd

De buurtsportcoach komt in samenwerking met een lokale vereniging twee keer langs tijdens de gymles. Daarna wordt er nog één les bij de vereniging gegeven. Op deze manier kunnen leerlingen kennismaken met diverse lokale sporten met als uiteindelijk doel kinderen te laten doorstromen in het lokale aanbod. Hierbij kan ook naar het regionale aanbod gekeken worden: sporten die in omliggende gemeenten wel te beoefenen zijn, maar niet in West Betuwe. Voorbeelden hiervan zijn rugby, atletiek etc.

Verdieping binnen de basisthema’s

Binnen het beweegonderwijs zijn een aantal basisthema’s te onderscheiden:

  • Bal- en racketsporten: korfbal, basketbal, lacrosse, handbal, voetbal, rugby, badminton, uni-hockey, softbal
  • Spel: Tikspelen, lummelspelen, afgooispelen, eindspelen
  • Turnen: freerunnen, ring- trapezezwaaien, sprongen met behulp van springplank en minitrampoline, balanceeractiviteiten en acrobatiek, springen, balanceren, rollen
  • Atletiek: hardlopen, springen, werpen, duurlopen, sprinten, estafette, hoogspringen, verspringen, speerwerpen, kogelstoten en discuswerpen, hordes
  • Bewegen op muziek: bewegen op muziek inzetten cultuurcoach Gabri, of in samenwerking met een vereniging/sportaanbieder
  • Fitness: bootcamp

Op basis van deze thema’s kunnen de beweegvaardigheden van de kinderen in het beweegonderwijs worden getoetst. De toetsing zal bestaan uit een nulmeting vooraf en een meting achteraf, per thema zal de meting op maat aangeboden worden.

Pauzeplan

De buurtsportcoaches kijkt of het spelplezier van de kinderen tijdens de pauzes kan worden vergroot. Dit kan inhouden dat er nieuwe spellen worden ontwikkeld, maar ook dat er bijvoorbeeld pauzekanjers worden opgeleid.

‘Bijzondere sporten’

Over heel de wereld zijn er veel bekende sporten. Daarnaast zijn er ook een hoop ‘bijzondere sporten’ te ontdekken. De buurtsportcoaches ontdekken deze wereld samen met de kinderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lacrosse of ultimate frisbee (uit Amerika). Onze insteek is om kinderen in het basisonderwijs zo breed mogelijk kennis te laten maken met sport en bewegen. Vanuit die gedachte biedt de buurtsportcoach de ‘bijzondere sporten’ 3 weken aan onder schooltijd aan.

Judoproject

Het judoproject bestaat uit 5 lessen judo, waarbij de mogelijkheid bestaat om aandacht te besteden aan 4 verschillende thema’s in overleg en naar behoefte van de school. Tijdens de laatste les wordt het één en ander herhaald. Het judoproject wordt bij voorkeur voor de hele school ingezet om de inzet van de buursportcoach zo efficiënt mogelijk te maken (evt. gecombineerd met een andere school in de buurt).

Professioneel judodocent en buurtsportcoach Esther Zwart geeft de lessen. Judo is een leuke sport en kan worden ingezet bij het verbeteren van een goed pedagogisch klimaat in de groep. Judo kan veel betekenen voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen: fysieke en mentale weerbaarheid, grenzen aangeven, samenwerken, zelfbeheersing, vertrouwen en meer.

Buitenschools aanbod

Buitenschoolse lessen op jouw school? Dat kan! De school geeft aan voor welke groep en in welke periode het buitenschools aanbod mag plaatsvinden en de buurtsportcoaches laten daar een sportief thema bij aansluiten. De aanmeldingen kunnen via de website van Welzijn West Betuwe; de werving van deelnemers komt deels bij de school te liggen.

Train de leraar

Tijdens deze lessen neemt de buurtsportcoach de les niet over van de leraar, maar gaat hij/zij samen met de leraar kijken naar aanpassingen en verbeterpunten. Door het trainen/coachen worden de gymlessen voor de leerkrachten zelf een stuk plezieriger. Dit kan gaan over gymlessen in het algemeen, maar ook over specifieke onderdelen zoals balsporten, turnen etc. Bijvoorbeeld: een docent(e) geeft aan dat hij/zij niet graag turnen geeft. De buurtsportcoach kan in samenspraak met deze docent(e) voor, tijdens of na de les bekijken hoe het toch mogelijk is om deze lessen aan te bieden.

Masterclasses

De cultuurcoaches geven al een aantal jaar masterclasses. Vanaf nu worden deze ook door de buurtsportcoaches gegeven. De masterclasses zijn externe momenten waar docenten zich voor moeten inschrijven. Tijdens de masterclass wordt één thema besproken, bijvoorbeeld: omgaan met gedragsproblemen in de gymles, het organiseren van een gymles, het werken in een drie vakken les etc..

Andere vragen…

Voor andere vragen, van ondersteuning bij de Koningsspelen tot een make-over van het schoolplein, zijn wij natuurlijk ook nog steeds te bereiken. Neem gerust contact met ons op!

Voor meer informatie:

Stef Ranshuijsen
Buurtsportcoach