Home » Sport op scholen

De buurtsportcoach op school

Workshops onder schooltijd

De buurtsportcoach komt in samenwerking met een lokale vereniging twee keer tijdens de gymles en vervolgens wordt er nog één les bij de vereniging verzorgd. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met diverse lokale sporten, met als uiteindelijk doel om kinderen door te laten stromen in het lokale aanbod.
Hierbij kan ook naar het regionale aanbod gekeken worden. Dit zijn sporten die in de omliggende gemeenten wel te beoefenen zijn, maar niet in West Betuwe. Hierbij kan gedacht worden aan rugby, atletiek etc.

Verdieping binnen de basisthema’s

Binnen het beweegonderwijs kunnen we een aantal basisthema’s onderscheiden. Dit zijn de volgende thema’s:

  • Bal en racketsporten: korfbal, basketbal, Lacrosse, handbal, voetbal, rugby, badminton, uni-hockey, softbal,
  • Spel: Tikspelen, lummelspelen, afgooispelen, eindspelen.
  • Turnen: Freerunnen, ring- trapezezwaaien, sprongen met behulp van springplank en minitrampoline, balanceer activiteiten en acrobatiek Springen, Balanceren, Rollen.
  • Atletiek: Hardlopen, springen, werpen duurlopen, sprinten, estafette, hoogspringen, verspringen, speerwerpen, kogelstoten en discuswerpen, hordes
  • Bewegen op muziek: Bewegen op muziek inzetten cultuurcoach Gabri, of in samenwerking met een vereniging / sportaanbieder.
  • Fitness: Bootcamp

Op basis van deze thema’s kunnen de beweegvaardigheden van de kinderen in het beweegonderwijs worden getoetst. De toetsing zal bestaan uit een nulmeting vooraf en een meting achteraf, per thema zal de meting op maat aangeboden worden.

Pauzeplan

Met behulp van de buurtsportcoaches wordt er bekeken of het spelplezier van de kinderen tijdens de pauzes kan worden vergroot. Dit kan inhouden dat er nieuwe spellen worden ontwikkeld, maar ook dat er bijvoorbeeld pauzekanjers worden opgeleid.

‘Bijzondere sporten’

Over heel de wereld zijn er veel bekende sporten, maar naast die bekende sporten zijn er ook een hoop ‘bijzondere sporten’ te ontdekken. De buurtsportcoaches gaan samen met de kinderen deze sporten ontdekken, denk hierbij aan bijvoorbeeld lacrosse of ultimate frisbee uit Amerika. Onze insteek is om kinderen in het basisonderwijs zo breed mogelijk kennis te laten maken met sport en bewegen. Vanuit die gedachte biedt de buurtsportcoach deze bijzondere sporten gedurende 3 weken onder schooltijd aan.

Judoproject

Het judoproject bestaat uit 5 lessen judo, waarbij de mogelijkheid bestaat om aandacht te besteden aan 4 verschillende thema’s in overleg en naar behoeften van de school. De laatste les wordt het één en ander herhaald. Het judoproject wordt bij voorkeur voor de hele school ingezet om de inzet van de buursportcoach zo efficiënt mogelijk te maken (evt. gecombineerd met een andere school in de buurt).

Professioneel judodocent en buurtsportcoach Esther Zwart geeft de lessen. Judo is een leuke sport, daarnaast kan judo ingezet worden bij het verbeteren van een goed pedagogisch klimaat in de groep. Judo kan veel betekenen voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen: fysieke en mentale weerbaarheid, grenzen aangeven, samenwerken, zelfbeheersing, vertrouwen en meer.

Buitenschools aanbod

Buitenschoolse lessen op jouw school? Dan is dat nog steeds mogelijk. De school geeft aan voor welke groep en in welke periode het buitenschools aanbod plaats mag vinden en de buurtsportcoaches laten daar een sportief thema bij aansluiten. De aanmeldingen kunnen via de website van Welzijn West Betuwe lopen, maar de werving van deelnemers komt deels bij de school te liggen.

Train de leraar

Tijdens deze lessen neemt de buurtsportcoach de les niet over van de leraar, maar gaat hij/zij samen met de leraar kijken naar aanpassingen over verbeterpunten in de lessen. Door het trainen/coachen van de leerkrachten, worden de gymlessen voor de leerkrachten zelf ook een stuk plezieriger! Dit kan betrekking hebben op gymlessen in het algemeen, maar ook op specifieke onderdelen zoals balsporten, turnen etc.. Bijvoorbeeld: een docent(e) geeft aan dat hij/zij niet graag turnen geeft, de buurtsportcoach kan in samenspraak met deze docent(e) voor, tijdens of na de les bekijken hoe het toch mogelijk is om deze lessen aan te bieden.

Masterclasses

De masterclasses worden al aantal jaar gegeven door de cultuurcoaches, maar zullen vanaf heden ook door de buurtsportcoaches worden gegeven. De masterclasses zijn externe momenten, waar docenten zich voor moeten inschrijven. Tijdens de masterclass wordt één thema besproken. Bijvoorbeeld: omgaan met gedragsproblemen in de gymles, het organiseren van een gymles, het werken in een drie vakken les etc..

Andere vragen…

In de afgelopen jaren hebben wij diverse vragen gehad die uiteen liepen van ondersteunen bij koningsspelen tot het meedenken in een make-over van het schoolplein. Wij spelen graag op dergelijke vragen in en zijn daarvoor nog steeds te bereiken!

Voor meer informatie:

Stef Ranshuijsen
Buurtsportcoach