Home ยป Sportmateriaal

Sportmateriaal nodig? Bij ons kan je het lenen!

Wist je dat Welzijn West Betuwe een uitleendienst heeft waar je sportmateriaal voor beperkte tijd kan lenen? De mogelijkheid is er! Ben je momenteel als school, vereniging, bedrijf of wijkbewoner bezig met het organiseren van een feestweek, sportdag, toernooi of een buitenspeeldag voor de wijk dan biedt Welzijn West Betuwe je de mogelijkheid om gratis of voor een gering bedrag sport- en spelmateriaal te lenen!

Wat biedt de sport- en speluitleen?

Bij de sport- en speluitleen kun je gratis of tegen een geringe vergoeding sport- en spelmaterialen lenen om een sportdag, toernooi, buurtfeest of een ander feestelijk evenement tot een daverend succes te maken. Wil je voor je sportevenement of activiteit gebruik maken van vakkundig advies? De buurtsportcoaches informeren en sparren graag met je over de mogelijkheden!

Voor wie is de sport- en speluitleen?

Iedereen die activiteiten organiseert op het gebied van breedtesport of sportieve recreatie mogen gebruik maken van het materiaal en de diensten van de materiaal uitleenservice. Bijvoorbeeld: sportleiders/sters, scholen, gezinnen, bedrijven, sportverenigingen, recreatiegroepen, club- en buurthuizen etc. Ook organisaties of instellingen voor personen met een handicap kunnen sportmaterialen lenen.

De enige voorwaarde die Welzijn West Betuwe aan een ieder stelt is dat je het materiaal nauwkeurig en voor sportdoeleinde gebruikt! En de vooraf afgesproken afspraken met de buurtsportcoach naleeft.

Beschikbare materialen

Binnen Welzijn West Betuwe maken de buurtsportcoaches tijdens de sport- en beweegactiviteiten die uitgezet worden in de gemeente West Betuwe gebruik van uiteenlopende sport- en spelmaterialen. Deze materialen kunnen ook door jou geleend en gebruikt worden! Het spelmateriaal wat uitgeleend kan worden hebben we vooraf onderverdeeld in:

Sport- en Spelmateriaal (zonder kosten)

Onder sport- en spelmateriaal verstaan we allerlei soorten materialen die door een ieder op een laagdrempelige manier ingezet kunnen worden. Hier vallen onder andere de sporten: Basketbal, volleybal, boksen, honkbal, hockey etc. onder. Neem gerust een kijkje in onze lijst van sport- en spelmaterialen(zonder kosten)

Sport- en Spelmateriaal (met kosten)

Bij dit sport- en spelmateriaal is een mate van deskundigheid vereist om goed gebruik te kunnen maken van het materiaal. Het is op voorhand duurzaam materiaal wat door verkeerd gebruik de levensduur van het materiaal verkort. Tevens kunnen enkele sport- en spelmaterialen alleen tegen een gering bedrag gehuurd worden. Bij enkele materialen is de inzet van een buurtsportcoach vereist. Neem gerust een kijkje in onze lijst van Sport- en spelmaterialen (met kosten)

Materiaal aanvragen: