Sociaal juridisch advies voor iedereen

Sinds juli is bij Welzijn West Betuwe de sociaal raadsvrouw actief. Bewoners van West Betuwe kunnen bij haar terecht met sociaal juridische vragen. Heb je vragen over bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen? Kom dan langs bij de sociaal raadsvrouw van Welzijn West Betuwe. Zij geeft advies en hulp. Een gesprek is gratis en vertrouwelijk.

De sociaal raadsvrouw helpt u onder andere bij vragen over:

  • Toeslagen
  • Uitkeringen
  • Regelingen voor mensen met een laag inkomen
  • Het insturen van een klacht
  • Bezwaar maken tegen beslissingen
  • Bemiddelingen met instanties
  • Veranderingen in de financiële situatie

Wat moet je meenemen?

Heb je informatie die met je vraag te maken heeft, zoals formulieren of brieven? Neem deze dan mee naar de afspraak, of laat de informatie bijvoorbeeld op je telefoon zien.

Meer informatie?

Martine Bronk
Sociaal werker