Home » Senioren » Vrijwilligers en participatie

Maatschappelijk actief

In West Betuwe is er veel mogelijk. Iedereen heeft er belang bij dat de leefbaarheid in de kernen op peil blijft. Iedereen kan hier aan bijdragen. Bijvoorbeeld door zelf met een idee aan de slag te gaan een inwonersinitiatief te starten. Of door je in te zetten als vrijwilliger om ouderen of kwetsbaren te ondersteunen.

Medewerkers en vrijwilligers van Welzijn West Betuwe kunnen hier bij helpen. Bijvoorbeeld om samen een plan van aanpak te maken, te zoeken naar financiering en samenwerkingspartners of het aanvragen van vergunningen. Andere mogelijkheid is door gerichte trainingen of ondersteuning bij de hulp aan kwetsbare. Neem voor al je plannen, ideeën of wensen contact op met de sociaal werker in jouw buurt.