Home » Senioren » Sport en bewegen

Een actief leven

Om langer zelfstandig te blijven wonen is het belangrijk om een sociaal netwerk te hebben, actief blijven en mee te doen aan activiteiten in de buurt. Blijven bewegen en meedoen aan activiteiten helpt hierbij. Dit heeft niet alleen grote voordelen voor de lichamelijke gezondheid, het levert ook een belangrijke bijdrage aan de geestelijke gesteldheid.

Activiteiten

Welzijn West Betuwe heeft veel activiteiten voor senioren. De activiteiten zijn voornamelijk gericht op ontmoeting en ontspanning. Meestal zijn de activiteiten ontstaan vanuit de deelnemers zelf en levert Welzijn West Betuwe ondersteuning. Bekijk hier een overzicht van alle activiteiten.

 

Interesse?

Els Verweij de Geus
Secretariaat

Beweegactiviteiten

In de gemeente West Betuwe zijn veel beweegactiviteiten voor senioren. Verschillende van deze beweegactiviteiten worden georganiseerd of ondersteunt door Welzijn West Betuwe. Bekijk hier meer informatie en een overzicht van deze activiteiten.

Heb je een nieuw beweeginitiatief en wil je daarbij ondersteuning?

Meer informatie:

Stijn Brokx
Coördinator cultuur -en buurtsportcoaches/Consulent Sport en Bewegen

Iets nieuws leren?

Actief deelnemen aan cultuur kan problemen verzachten die met het ouder worden gepaard gaan, zoals eenzaamheid, niet meer meedoen en dementie. Daarnaast willen ouderen gewoon graag hun talenten gebruiken en ontplooien. Zij willen hun hobby in de kunsten uitoefenen, en daarbij deskundig en professioneel begeleid worden.

Natuurlijk zijn er ook ouderen die niet per se iets met kunst willen, maar vooral iets nieuws willen leren, gezamenlijk in een positieve groepssfeer. Kunst en cultuur leent zich daar goed voor.

Vanuit het project Kunstgoed worden er in gemeente West Betuwe verschillende activiteiten georganiseerd om ouderen deel te laten nemen aan kunst en cultuur. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande,  lokale initiatieven en projecten. Denk hierbij onder andere aan de Zomertoer, het project levensverhalen, Samen én op pad of bijvoorbeeld 75 jaar bevrijding. Kunstgoed is een onderdeel van Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland 2018-2020.

Meer informatie of een goed idee?

Linda Maaskant
Projectleider / Cultuurmakelaar

Het Senioortje

Het Senioortje is een bulletin met informatie van en voor ouderen over onderwerpen die voor 60+ers interessant zijn en verschijnt 4 keer per jaar. De redactie bestaat uit een hechte ploeg van vrijwilligers die de inhoud grotendeels zelf verzamelen. Negen coördinatoren en zo’n 60 bezorgers zorgen ervoor dat alle Senioortjes bij zo’n 1800 adressen bezorgd worden. Lezers wordt gevraagd om een vrijwillige financiële bijdrage.

Neem voor meer informatie of voor aanleveren contact op met de redactie:

Passend Sporten

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Gewoon meedoen is nog niet zo gewoon voor mensen met een beperking en/of voor individuen met een specifiekere sportvraag. Vraag jij je af wat de mogelijkheden zijn en of er een sport voor jou bij zit? Misschien wil je een sportadvies of zit je met vragen over bijvoorbeeld financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken van een sport maatje. Uniek sporten helpt bij al dit soort vragen en bij het vinden van een geschikte vorm van sport of bewegen.

Lees verder…

Voor meer informatie:

Dave van Veghel
Buurtsportcoach