Home » Senioren » Maatschappelijk actief

Maatschappelijk actief

In West Betuwe is er veel mogelijk. Iedereen heeft er belang bij dat de leefbaarheid in de kernen op peil blijft. Iedereen kan hier aan bijdragen. Bijvoorbeeld door zelf met een idee aan de slag te gaan een inwonersinitiatief te starten. Of door je in te zetten als vrijwilliger om ouderen of kwetsbaren te ondersteunen.

Medewerkers en vrijwilligers van Welzijn West Betuwe kunnen hier bij helpen. Bijvoorbeeld om samen een plan van aanpak te maken, te zoeken naar financiering en samenwerkingspartners of het aanvragen van vergunningen. Andere mogelijkheid is door gerichte trainingen of ondersteuning bij de hulp aan kwetsbare. Neem voor al je plannen, ideeën of wensen contact op met de sociaal werker in jouw buurt.

Verhalen tegen eenzaamheid

Verhalen verbinden. Door ze te delen worden ze vaak alleen nog maar waardevoller. Bijvoorbeeld omdat ze het contact tussen verteller en luisteraar een extra dimensie hebben gegeven. Verhalen van vroeger, over het leven van alledag, noemen we ‘oral history’. Ze geven ons een inkijkje in vervlogen tijden. Oral history is een mooie manier om lokale geschiedenis vast te leggen, de geschiedenis die ons allemaal met elkaar verbindt. En als je je bewust bent van je afkomst, sta je sterker en zelfbewuster in het leven.

Er wordt steeds vaker eenzaamheid en een toenemende hulpvraag bij ouderen gesignaleerd. Het is voor vrijwilligers soms lastig invulling te geven aan het contact met en de begeleiding van de ouderen. Het project ‘Verhalen tegen eenzaamheid’ wil bijdragen aan deskundigheidsbevordering op een heel primair vlak. Het zorgt voor hechter en langduriger contact en meer vertrouwdheid. Met het project ‘Verhalen tegen eenzaamheid’ wordt voor (kwetsbare) ouderen de mogelijkheid geboden om samen met een vrijwilliger terug te kijken op hun leven en het verhaal gestructureerd op papier te zetten. Het resultaat is een levensboek, vaak een zeer gekoesterd bezit voor de kinderen en kleinkinderen. Een stuk familiegeschiedenis.

Deelnemen als verhalenverteller

Verhalen delen, terug kijken en vastleggen. Ga in gesprek met een vrijwilliger en zet samen uw verhaal op papier. Door middel van spullen, beelden, geuren en smaken van vroeger gaat u samen terug in de tijd. Getrainde vrijwilligers komen bij u thuis en samen bespreekt u herinneringen van vroeger. Gezellig koffie drinken, maar ook uw eigen verhalen en foto’s gebundeld in een echt boekje. Als deelnemer krijgt u één hardcover exemplaar van het boekje cadeau van Welzijn West Betuwe. Als u meerdere exemplaren wenst, kunnen deze via Welzijn West Betuwe bijbesteld worden. De vertelde en geschreven verhalen worden niet gedeeld met derden. Deelnemers bepalen zelf aan wie ze het boekje laten zien.

Voor meer informatie:

Ineke van Hazendonk
Consulent Vrijwilligers en Participatie