Home » ParticiDoen

Doe mee met ParticiDoen

Ga samen in je straat of buurt aan de slag en leer elkaar beter kennen! Heb je een idee om jouw omgeving nog gezelliger of beter te maken? Of misschien heb je wel een plan idee om jouw dorp leuker te maken voor jongeren?

>> Doe een aanvraag!

Wat is ParticiDoen?

Welzijn West Betuwe ondersteunt dit jaar nog initiatieven vanuit ParticiDoen door middel van een financiële bijdrage tot €5.000. ParticiDoen is een tijdelijke subsidie in 2018 voor burgerinitiatieven, mogelijk gemaakt door gemeente Lingewaal. Het geld is bedoeld voor onder andere verenigingen, ouderraden, dorpshuizen en particulieren die een initiatief willen uitbreidden of juist opstarten. Dit initiatief moet als doel hebben bijvoorbeeld de verenigingen te versterken of een impuls te geven aan de leefbaarheid van de kernen in het algemeen.

Waar kun je aan denken?

 • Een gezamenlijke buurttuin voor de bewoners.
 • Opknappen van het hondenuitlaatveld zodat er meer gebruik van gemaakt wordt.
 • Eens per maand een diner voor jong en oud in het dorpshuis.
 • Filmavonden voor de jongeren organiseren.
 • Een repaircafé opstarten om kapotte spullen te repareren.
 • Een straatspeeldag voor het hele dorp.

Er is veel mogelijk, heb je een idee en wil je weten of dit in aanmerking komt? Ga in gesprek met Welzijn West Betuwe en al brainstormend komen we tot een plan.

Hoe doe je mee?

Wil je een steentje bijdragen of je droom die op de plank ligt nu eens waar maken? ParticiDoen heeft een eenvoudig formulier waarmee je geld voor je het idee kan aanvragen. Welzijn West Betuwe kan ook helpen om de aanvraag voor het idee mee te schrijven.

Spelregels

 • Het initiatief start in 2018.
 • Het initiatief komt vanuit inwoners of organisatie uit gemeente Lingewaal.
 • De organisatie is non-profit.
 • Het initiatief versterkt de sociale structuur in buurt of kern.
 • Het initiatief draagt bij aan informele ondersteuning en verschuift of voorkomt waar mogelijk daarmee de inzet van professionele ondersteuning.
 • Het initiatief is een nieuwe activiteit of een activiteit die aansluiten bij wat er al bestaat. Er bestaat geen overlap of het initiatief dwarsboomt geen andere initiatieven.
 • Het initiatief bestaat, waar mogelijk, uit een samenwerking tussen meerdere partijen.
 • Het initiatief kan een aanvraag doen voor een richtbedrag per aanvraag €5.000 euro.
 • Het initiatief wordt waar mogelijk voortgezet na afloop van de financiering.
 • Het beschikbare budget van €25.000 komt in twee ronden beschikbaar. Tot 1 december 2018 wordt de eerste €10.000 op volgorde van binnenkomst verdeeld.

Wat verwachten we na de aanvraag?

 • De aanvrager houdt welzijn tussentijds op de hoogte van de voortgang en levert tussentijds beeldmateriaal aan van de activiteiten.
 • De eindverantwoording bestaat tot 1000 euro uit het aanleveren van beeldmateriaal.
 • Vanaf 1000 euro dient hier ook een ook een financiële verantwoording over aangeleverd te worden bij welzijn.

Meer informatie

Voor vragen kun je mailen naar particidoen@welzijnwestbetuwe.nl of bel naar Patric Muilwijk van Welzijn West Betuwe via 06 248 121 53.

ParticPizza in april

Welzijn West Betuwe was in april on tour in gemeente Lingewaal met pizza voor alle Lingewalers. In elke kern hebben de ParticiPizza’s plaatsgevonden waar jong en oud kennis konden maken met de tijdelijke leefbaarheidssubsidie ParticiDoen.
Inwoners konden gezellig mee eten en ondertussen vrijblijvend meedenken over hun woonplaats. Er zijn meer dan 250 ideeën verzameld. Hierbij kun je onder andere denken aan thema’s als eenzaamheid, ontmoeting, bewegen, vervoer en meer. Bijvoorbeeld activiteiten om elkaar beter te leren kennen, de straat mooier te maken, een wifi plek voor jongeren, verkeersveiligheid te verbeteren of pluktuin voor jong en oud.