Odensehuis in Boomgaardhuis Geldermalsen

Op woensdag 12 oktober om 10.00 uur is het nieuwe Odensehuis in Geldermalsen geopend. In het Odensehuis wordt ondersteuning geboden aan mensen met (beginnende) geheugenproblemen en hun naasten. Hierbij staat de kwaliteit van leven centraal. Dit creëert de mogelijkheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. Het Odensehuis wil hen perspectief bieden en hiermee voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement raken.  Bovendien zoekt het Odensehuis Geldermalsen nog vrijwilligers.

Nieuwe locatie

De initiatiefgroep van het Odensehuis raakte tijdens de zoektocht naar een nieuwe locatie in gesprek met het Boomgaardhuis van Dagelijks Leven in Geldermalsen. Op meerdere vlakken bestaat er al een samenwerking tussen de locatie en de lokale aanbieders van zorg en diensten. Een Odensehuis bleek goed aan te sluiten bij het gedachtegoed van het Boomgaardhuis. Na een grondige voorbereiding opende het Odensehuis in Geldermalsen op 12 oktober, tijdens de Week van de Inclusie, haar deuren.

Laagdrempelig en toegankelijk

Het Odensehuis Geldermalsen is  een plek waar alle inwoners van de gemeente West Betuwe die bekend zijn met geheugenproblematiek wekelijks welkom zijn. Op een laagdrempelige wijze kunnen mensen iedere woensdagochtend, samen met hun mantelzorger, ontspannende activiteiten doen. Je kan hierbij denken aan een puzzel maken, handwerken, lezen of gewoon een praatje maken.

Voor deelname aan het Odensehuis is geen indicatie of verwijzing nodig. Per ochtend wordt een bijdrage voor een kop koffie of thee gevraagd. Op de woensdagochtend zijn actieve vrijwilligers aanwezig om te helpen bij de activiteiten. Ook zal de dementieconsulent incidenteel aanwezig zijn voor vragen over geheugenproblematiek.

Vrijwilligers gezocht

Het Odensehuis West Betuwe in Geldermalsen is een zelfstandige activiteit die wordt ondersteund door Welzijn West Betuwe. Heeft u vragen, wilt u een keer langskomen of uzelf aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Babs Bergs, 06-38095381 of per email bbergs@welzijnwestbetuwe.nl. Het Odensehuis zoekt ook nog steeds naar vrijwilligers die een ochtend in de week beschikbaar zijn en graag met andere mensen samen zijn. Het is fijn als vrijwilligers affiniteit hebben met mensen die (beginnende) problemen kennen met het geheugen.  Bent u nieuwsgierig geworden? Iedereen is wekelijks op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur van harte welkom in het Boomgaardhuis Geldermalsen, Frederik Hendrikstraat 5 Geldermalsen. Er staat koffie/thee met iets lekkers voor u staat klaar.

Data

Vanuit het Odensehuis organiseren we soms aanvullende activiteiten. Voor een actueel overzicht van activiteiten van het Odensehuis vind je op onze agenda

Voor meer informatie en aanmelden:

Leonie Bathoorn
Consulent ouderen