Nieuwe aanvraagronde Sportakkoord West Betuwe 2022

Heb jij als individu, sportaanbieder, school, bedrijf of andere (maatschappelijke) organisatie een idee of initiatief om in West Betuwe méér mensen méér in beweging te krijgen? Sportakkoord West Betuwe biedt de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen voor dit initiatief. Dien vóór 1 november 2022 een aanvraag in en ga samen met partners nog dit jaar aan de slag om méér mensen in West Betuwe méér in beweging te krijgen.

Sportakkoord West Betuwe

Sportakkoord West Betuwe is in maart 2020 gesloten tussen de gemeente en diverse lokale partijen, die zich bezighouden met sport en beweging. In dit akkoord zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken. Voor de realisatie van Sportakkoord West Betuwe is vanuit het Rijk een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor 2022 van €60.000.

Voor wie is het uitvoeringsbudget bedoeld?

Individuen, sport- en beweegaanbieders, professionals en amateurs, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit het uitvoeringsbudget ontvangen om méér mensen in beweging te krijgen. In principe kan elke inwoner van West Betuwe een aanvraag indienen.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor financiering, moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie: voorwaarden aanvragen en beoordelingscriteria). Belangrijke voorwaarden zijn:

  • De activiteit moet bijdragen aan de ambitie om meer mensen in beweging te laten komen.
  • Sprake moet zijn van samenwerking met andere partijen om de activiteit te organiseren.
  • Duidelijk moet worden gemaakt hoe de activiteit in de toekomst zonder financiering door kan gaan (toekomstbestendigheid).

Aanvragen Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord

Tot 1 november a.s. kunnen initiatiefnemers hun aanvraag indienen, door het aanvraagformulier Sportakkoord West Betuwe in te vullen op de sportakkoord pagina, zie: aanvragen geld voor sporten en bewegen.

Toekennen Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord

De Regiegroep Sportakkoord West Betuwe beoordeelt alle compleet ingevulde aanvragen en maakt een keuze voor de meest kansrijke initiatieven. De Regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, sport (commercieel en niet- commercieel), zorg en welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. De Regiegroep bewaakt de voortgang, monitort, evalueert en zorgt voor de verdeling van financiële middelen. Vóór 15 november 2022 ontvangen de aanvragers een bericht met goedkeuring, afkeuring of aanvullende vragen.

Intakegesprek voor meer informatie

Aanvragers die geïnformeerd willen worden over het Sportakkoord en de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen, kunnen een mail sturen naar sportakkoord@westbetuwe.nl of contact opnemen met Ans van ’t Pad via 06-06-24812146 of Gillian Franje 06-52848235.

 

Bijlagen:

We zien jullie aanvragen graag tegemoet!

 

Meer informatie:

Ans van 't Pad - van Hoogdalem
Buurtsportcoach