Home » Locaties » Kulturhus de Burcht van Haeften

Kulturhus de Burcht van Haeften

Kulturhus de Burcht van Haeften

In Haaften is zo’n 20 jaar gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel gebouw. Hierin is plek voor onder meer de twee scholen uit het dorp, BSO, peuterspeelzaal, bibliotheek, dorpshuis en sportlocatie. Dit multifunctionele centrum is in de loop der jaren verworden tot een Kulturhus. Dit concept gaat er van uit dat meerdere partners de verantwoording nemen om van het Kulturhus een succes te maken. Samen het pand beheren en samen programmeren geeft een meerwaarde. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers.
Het Kulturhus wil de centrale ontmoetingsplaats binnen Haaften zijn om de leefbaarheid binnen het dorp mede invulling te geven. Door schaalvergroting verdwijnen steeds meer publieke functies uit kleinere dorpen. In het Kulturhus komen alle sociale, maatschappelijke functies samen onder één dak. Het is dus echt een multifunctioneel centrum. Onderwijs, zorg, welzijn, sport, recreatie en cultuur komen samen. Het Kulturhus werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal maatschappelijke leven leidt tot een gezonde, leefbare en stabiele omgeving, waarbij samenwerking centraal staat.

Aankomende Evenementen

Geen activiteiten op deze locatie