Welzijn West Betuwe zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht

Vrijwilligers Vacature

Welzijn West Betuwe is de welzijnsorganisatie van de gemeente West Betuwe. Zij geeft in opdracht van de
gemeente invulling aan het brede welzijnswerk. De organisatie heeft 28 betaalde krachten en meer dan 500
vrijwilligers die helpen bij de uitvoering van diverse vormen van hulp, ondersteuning en activiteiten.

De Raad van Toezicht is op zoek naar:

Twee leden voor de Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van Welzijn West Betuwe bepaalt de langetermijnstrategie van de stichting en houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en de werkorganisatie. Het dagelijks beleid is in handen van de door de Raad van Toezicht benoemde directeur-bestuurder. De huidige Raad van Toezicht
heeft een brede, diverse samenstelling wat het mogelijk maakt om de activiteiten vanuit diverse perspectieven te beschouwen. Het werkveld van Welzijn West Betuwe is breed en bijzonder dynamisch. Naast ondersteuning van mantelzorgers, hulp aan ouderen, sport en cultuur op scholen en sociaal werk in de 26 kernen van West Betuwe is zij ook betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/ zij:

  • Beschikt over ruime bestuurservaring;
  • Kennis heeft van welzijnswerk;
  • Gevoel heeft voor politieke verhoudingen;
  • Bekend is met West Betuwe;
  • Enthousiasmerend en inspirerend is.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om één keer te verlengen. De huidige vacatures betreffen een uitbreiding van de Raad van Toezicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijnand van de Giessen (voorzitter) tel.nr. 06-12 95 45 34 of Marco van Westerlaak (Directeur-bestuurder) tel.nr. 06-38 57 25 27.

Voor meer informatie over Welzijn West Betuwe kunt u terecht op de www.welzijnwestbetuwe.nl.

Reacties kunt u mailen naar mvanwesterlaak@welzijnwestbetuwe.nl. Uiterste reactietermijn is 29 mei. De Raad van Toezicht voert kennismakingsgesprekken met kandidaten medio juni.

Voor meer informatie:

Marco van Westerlaak
Directeur-bestuurder