Home » Nieuws » Overig » Jongeren Portretteren Ouderen

Jongeren Portretteren Ouderen

Kinderen uit groep 6 t/m 8 uit gemeente West Betuwe kunnen leren portretteren met het project Jongeren Portretteren Ouderen. Leren portretteren is niet alleen het doel van het project. Het is ook een middel om te leren met ouderen te communiceren en te zien dat de verbinding tussen deze twee doelgroepen zo bijzonder kan zijn. Helemaal in combinatie met kunst! Daarnaast geeft het ook een andere invulling van de dag voor ouderen in een zorgcentrum.

In drie lessen leren kinderen hoe ze kunnen portretteren. De eerste twee lessen worden besteed aan het tekenen, omgaan met technieken en ze leren karakter toe te voegen in het portret. Een cultuurcoach van Welzijn West Betuwe, die gespecialiseerd is in beeldende kunst en vormgeving, verzorgt deze twee lessen op school. In een derde les, van 1,5 uur, gaan de leerlingen naar een verzorgingstehuis in de gemeente om een oudere te portretteren. Tijdens het drinken van een kopje koffie en een glaasje limonade wordt er kennis met elkaar gemaakt. De leerlingen kunnen de informatie van het gesprek gebruiken om uiteindelijk in het portret te verwerken. Per duo gaan de leerlingen elk een eigen portret maken van een oudere. De portretten worden op een vooraf ingerichte plek tentoongesteld. Zo worden de bewoners van het tehuis herinnert aan het bezoek van de leerlingen en kunnen de kinderen nog eens op bezoek bij de ouderen om het zelfgemaakte portret te bewonderen of even bij te kletsen.

De doelstelling van dit project is tweeledig. Er zijn doelstellingen die betrekking hebben op de doelgroep ouderen. Zo wordt er aandacht besteed aan de bestrijding van eenzaamheid door: contact te leggen met kinderen uit de gemeente, een andere invulling van de dag te hebben, zich open te leren stellen tegenover leerlingen en kennis te maken met kunst van de leerlingen. Ook proberen we de oudere meer zelfvertrouwen te geven door in gesprek gaan met leerlingen en zich open te leren stellen aan kinderen die zij niet kennen. Daarnaast zijn er ook doelstellingen die betrekking hebben op de doelgroep jongeren. De doelstelling voor de jongeren is onder andere dat ze leren portretteren. Ze leren schetsen en maken kennis met verschillende teken technieken. Ook worden ze door dit project bewust van het kunstenaarschap. Want hoe verwerk je emotie/karakter in een tekening? Wederom werken we aan het zelfvertrouwen. Dit proberen we te versterken doordat de kinderen in gesprek moeten gaan met de oudere en zich moeten porberen open te stellen.

Dit project wordt gefinancierd door Kunstgoed 2.0, een programma van het Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland, en door Welzijn West Betuwe. Momenteel zijn er al meerdere geïnteresseerde scholen en verzorgingstehuizen. Ben je ook geïnteresseerd als leerkracht met jouw groep 6 t/m 8? Neem even contact op met cultuurcoach Nathalie.

Meer informatie?

Nathalie Gerrits - van den Hof
Cultuurcoach