Home » Jeugdfondsen

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In de gemeente West Betuwe zijn een Jeugdfonds sport & cultuur en een Jeugdzwemfonds actief. Deze fondsen maken het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging, zwemmen of aan cultuur kunnen doen.

Ieder kind moet kunnen deelnemen. Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. De fondsen stellen zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van de fondsen ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en kleding en/of –materialen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij de fondsen, maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor gebruik van een van de fondsen. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker, een (jeugd)hulpverlener of onze buurtsport- en cultuurcoaches.

Omdat de gemeenten nog in een overgangsfase zitten, zijn er nog voorlopige regels opgesteld voor het Jeugdfonds. Hieronder staan de regels weergegeven:

Spelregels West-Betuwe

Mocht je als professional interesse hebben om intermediair te worden, of wil je meer weten over het Jeugdfonds sport & cultuur Gelderland, neem dan ook contact op of kijk voor meer algemene informatie op de website van het Jeugdfonds sport & cultuur Gelderland.

Voor meer informatie of het vinden van de juiste intermediair:

Stijn Brokx
Coördinator cultuur -en buurtsportcoaches/Consulent Sport en Bewegen