Home » Jeugd » Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Bezig zijn met kunst en cultuur is niet alleen een hele leuke tijdsbesteding, het levert ook een grote bijdrage aan sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit van zowel jong als oud. Welzijn West Betuwe richt zich hierbij ook op de jeugd in de gemeente West Betuwe. Een divers aanbod dat zowel binnen als buiten het onderwijs is gericht op kunst, cultuur, sport en gezondheid. Hierin wordt veelvuldig de samenwerking gezocht met het lokale aanbod. Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Cultuurcoaches

De cultuurcoach is de spin in het web als het gaat om het inzetten van kunst en cultuur bij diverse (kwetsbare) doelgroepen zoals: jeugd, jongeren, volwassenen, senioren, statushouders, mensen met een beperking en verenigingen. De cultuurcoach is er om te activeren, verbinden en ondersteunen en gaat vraaggericht te werk. Hierbij ligt de focus voornamelijk op jeugd. De cultuurcoach organiseert de meest uiteenlopende activiteiten. Denk aan muziek, beeldende kunst, theater of erfgoed. Hierbij werkt Welzijn West Betuwe veel samen met lokale cultuuraanbieders. Daarnaast spelen de cultuurcoaches in op landelijke en lokale thema’s zoals bijvoorbeeld het bevorderen van leefbaarheid in de kernen en eenzaamheid onder ouderen.

Voor meer informatie:

Linda Maaskant
Projectleider / Cultuurmakelaar

Cultuureducatie  op school

Het onderwijs is bij uitstek een plaats om kinderen met cultuur te bereiken. In deze veranderende maatschappij wordt aan creatief denken en handelen een grote waarde toegekend. Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vergroot het cultureel en historisch besef en geeft mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij. Om de cultuureducatie een stevige plaats binnen het basisonderwijs te geven hebben de gemeente, de bestuurders van 31 basisscholen en Welzijn West Betuwe het Convenant Cultuureducatie 2020 – 2023 ondertekend.

De cultuurcoach vervult een verbindende rol in de driehoek tussen de gemeente, basisscholen en de lokale kunst- en cultuursector. De cultuurcoach staat met het ene been in de wereld van cultuur en met het andere in het onderwijs. Daardoor weten ze wat mogelijk is en wat werkt in beide werelden. Denk aan muziek, beeldende kunst, jeugdtheater, dans en het bezoeken van cultureel erfgoed in West Betuwe.

Benieuwd wat er allemaal mogelijk is? De cultuurcoaches hebben voor de basisscholen in West Betuwe op een rijtje gezet wat er mogelijk is op het gebied cultuureducatie. Kijk hier voor het overzicht.

 

 

Masterclasses voor leerkrachten en cultuurmakers

Lesgeven op het gebied van kunst en cultuur vraagt soms om wat extra oefening en tips. Hoe kan je een waardevolle culturele les geven? Hoe sluit je als cultuurmaker aan bij het onderwijs?Wanneer is een muziekles, dramales of beeldende les geslaagd? Werk je naar een eindresultaat of gaat het om het proces? De cultuurcoaches bieden ondersteuning aan leerkrachten in het basisonderwijs, maar ook aan cultuurmakers door middel van verschillende masterclasses. >> Lees meer

"Niet alle leerkrachten vinden het gemakkelijk om deze lessen te geven."

Het primair onderwijs heeft een belangrijke plek in onze opdracht, maar naast de jeugd, richten wij ons ook op andere doelgroepen.

Zo verbinden wij kunst en cultuur onder anderen met ouderen, jongeren, statushouders en (ex-)mantelzorgers. Voorbeelden van projecten zijn: De kracht van beleving, Samen én op pad, de Jongerenadviesraad of Draagkracht van de wind.