Welzijn West Betuwe zet in beweging

Het is waarschijnlijk het ‘understatement van het jaar’, maar 2020 liep anders dan verwacht. Corona en de coronamaatregelen drukten een stempel op het jaar en natuurlijk ook op het welzijnswerk in West Betuwe.

Ondanks dat er veel noodgedwongen is stilgelegd, is het welzijnswerk op andere terreinen vol doorgegaan. Misschien wel meer en intensiever dan in andere jaren. Ook in dit verslag worden de gevolgen van corona en de maatregelen benoemd. Het draait echter niet alleen om de wereldwijde pandemie. Het jaar 2020 laat ook zien dat welzijnswerk in alle omstandigheden van belang is. Het is dan ook niet voor niets dat het welzijnswerk door het ministerie van VWS op 18 maart 2020 werd bestempeld als een cruciaal beroep.

>> Lees mee in het jaarverslag van Welzijn West Betuwe over 2020.