Informatieblad mantelzorgcompliment 2020 gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe waardeert de vrijwillige inzet van alle inwoners die mantelzorg verlenen. Mantelzorgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen voor het verlenen van mantelzorg een mantelzorgcompliment ontvangen.

Het mantelzorgcompliment, in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 100 euro, versturen we niet per post. Wij overhandigen de cadeaubon aan u persoonlijk. Vanaf de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2020 reiken we de cadeaubonnen uit.

U ontvangt een bevestigingsbrief als we uw aanvraag hebben verwerkt. Wij kunnen u de brief ook per e-mail versturen. Komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment, dan staat er in de brief informatie over wanneer en waar u de bonnen kunt ophalen. Er zijn verschillende dagen en tijdstippen waarop u de cadeaubon kunt ophalen. Ook kan dit op verschillende plekken in de gemeente West Betuwe.

Voor wie is het mantelzorgcompliment bedoeld?
Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en/of intensief iemand met een beperking/ziekte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving verzorgen. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het gaat daarbij om hulp die de gebruikelijke hulp die je mag verwachten van naasten overstijgt.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?
Zowel de ontvanger van mantelzorg als de mantelzorger zelf kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden. Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen moet:
• de ontvanger van mantelzorg en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger woonachtig zijn in de gemeente West Betuwe. De mantelzorger hoeft dus niet in de gemeente West Betuwe te wonen;
• de zorg voortvloeien uit de sociale relatie tussen de ontvanger van mantelzorg en de mantelzorger;
• de zorg van de mantelzorger aan de ontvanger van mantelzorg op vrijwillige basis/onbetaald plaatsvinden;
• de zorg intensief en/of over een langere periode zijn.

Hoe kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
De gemeente West Betuwe laat de uitvoering van het mantelzorgcompliment doen door Welzijn West Betuwe. Aanvragen kunnen vanaf september tot en met 31 december 2020 gedaan worden via bijgaand aanvraagformulier. Na verwerking van de aanvraag wordt een bevestigingsbrief gestuurd met informatie over de uitreiking. Vanaf eind oktober zullen de eerste bevestigingsbrieven verstuurd worden.