Informatieblad mantelzorgcompliment 2021 gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe waardeert de vrijwillige inzet van alle inwoners die mantelzorg verlenen. Mantelzorgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen voor het verlenen van mantelzorg een mantelzorgcompliment ontvangen.

Het mantelzorgcompliment, in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 100 euro, versturen we niet per post. Wij overhandigen de cadeaubon aan u persoonlijk. Vanaf De Week van de Mantelzorg, van maandag 8 november t/m zaterdag 13 november, worden de eerste mantelzorgcomplimenten uitgereikt.

Voor wie is het mantelzorgcompliment bedoeld?
Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en/of intensief iemand met een beperking/ziekte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving verzorgen. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het gaat daarbij om hulp die de gebruikelijke hulp die je mag verwachten van naasten overstijgt.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?
Zowel de ontvanger van mantelzorg als de mantelzorger zelf kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden. Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen moet:
• de ontvanger van mantelzorg woonachtig zijn in de gemeente West Betuwe. De mantelzorger hoeft dus niet in de gemeente West Betuwe te wonen;
• de zorg voortvloeien uit de sociale relatie tussen de ontvanger van mantelzorg en de mantelzorger;
• de zorg van de mantelzorger aan de ontvanger van mantelzorg op vrijwillige basis/onbetaald plaatsvinden;
• de zorg intensief en/of over een langere periode zijn.

Hoe kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
De gemeente West Betuwe laat de uitvoering van het mantelzorgcompliment doen door Welzijn West Betuwe. Aanvragen kunnen vanaf september tot en met 31 december 2021 gedaan worden via het aanvraagformulier.

Wanneer ontvang ik een bevestiging van mijn aanvraag?
Na verwerking van de aanvraag ontvangt u een bevestigingsbrief. Wanneer uw aanvraag voor 30 oktober bij ons is binnengekomen ontvangt u uiterlijk in de week van 1 november bericht. Alle mantelzorgcomplimenten die t/m 29 oktober aangevraagd en goedgekeurd zijn worden in De Week van de Mantelzorg thuisbezorgd. De Week van de Mantelzorg vindt plaats van maandag 8 t/m zaterdag 13 november 2021. Mantelzorgers die tijdens de Week van de Mantelzorg deelnemen aan een activiteit ontvangen het mantelzorgcompliment dan. Wanneer uw aanvraag na 29 oktober binnenkomt ontvangt u eind 2021 bericht over uw aanvraag.